søndag 20. november 2011

Sveits

Sveits er et lite land i Mellom-Europa med et areal på 41 285 km² og et folketall på 8,1 millioner. Sveits er en føderasjon av 26 kantoner der hver enkelt kanton i stor grad bestemmer indre anliggende selv. De har egne lovgivende forsamlinger og egne domstoler. Skatt kreves inn av kommunen, kanton og føderale myndigheter.

Geografisk er nok landet mest kjent for alpene. Klimaet varier sterkt avhengig av høyde over havet. De høyeste delene av Alpene er kontinuerlig dekket av snø. Mittelland har de største byene som Zürich, Genève og Bern. 2/3 deler av Sveitsere bor i Mittelland. Mittelland ligger på 400-600 meter over havet. Dette område har et mildere klima med varme somre.

Det er et lite europeisk land som har valgt å stå utenfor EU og EØS. De har avtaler med EU som også omfatter EFTA landene. Innvandringsbestemmelsene er i praksis de samme som innenfor EØS. Har du jobb, etablert næringsvirksomhet eller er pensjonist så får du bli. Andre med egne midler å leve av slipper også inn. For pensjonister og andre med egne midler er kravet om inntekt på 60.000 CHF. For selvstendig næringsdrivende er kravet 100.000 CHF.

Sveits er kanskje mest kjent for hemmelig bankkonti, nøytralitet og folkeavstemminger. Sveits er også kjent for å ha lave skatter. Men det er mye som må betales i tillegg som innbetaling til trygdesystemet og obligatorisk privat helseforsikring.

Helseforsikringen er en litt interessant måte å gjøre det på. Alle må ha privat helseforsikring. Alle har rett til å kjøpe en standard helseforsikring uavhengig av om en har god eller dårlig helse. Arbeidsledige får subsidiert forsikringspremien. De har trygdesystem som gjør at folk kan betale for sine utgifter selv om de ikke har arbeidsinntekt. Helseforsikringen blir en utgift på samme måte som husleie og strømregning. Du kan selv styre forsikringspremien ved å velge nivå på egenandeler og ved å velge det billigste forsikringsselskapet. Ordningen sikrer at alle får de helsetjenester, som f eks sykehusinnleggelser, som samfunnet mener alle skal ha. Som i Norge er ikke alt dekket. Tannhelse er ikke dekket. Sykehusopphold utenfor den kanton der du bor er heller ikke dekket. Du kan kjøpe ekstra forsikring for å dekke dette på samme måte som du i Norge kan kjøpe privat helseforsikring til å dekke det som ikke er offentlig finansiert. Det geniale med ordningen er at den sikrer finansiering av helsevesenet. Et sykehus som får flere pasienter vil automatisk også få mer penger slik at det kan betale for flere leger, sykepleiere og mer medisinsk utstyr. Forsikringsselskapene vil naturligvis justere forsikringspremien i forhold til utgiftene. Det skaper konkurranse mellom forsikringsselskapene og mellom sykehusene. Det er viktig for kvalitet og kostnadsnivå. Skal man først ha et helsevesen der offentlige myndigheter ønsker å sikre at alle får tilgang til basistjenester er dette en mulig løsning.

Man vil helt sikkert finne mye som kunne og burde vært bedre. Men hovedprinsippene er mye bedre en det norske systemet der vi har et statlig forsikringsmonopol og tilgangen til helsetjenester styres etter tilfeldige statlige bevilgninger og ingen tjener penger på fornøyde brukere.

Det er stor variasjon mellom de ulike kantoner i forhold til skatte- og avgiftsnivå og lover og regler ellers. Jeg har hørt Sveits omtalt som et Nederland light, men det vil åpenbart være avhengig av kanton.

Sveits er et dyrt land. Prisnivået i Zürich er høyere enn i Oslo. Det samme gjelder kostnader til bolig. Sveits er heller ikke noe sydhavsparadis, så du må nok leve med kalde vintre. Men skal jeg først bo dyrt og fryse så kan jeg like gjerne gjøre det et sted hvor det er mindre skatt enn i Norge.

English Forum Switzerland er et engelskspråklig diskusjonsforum for utlendinger som bor i Sveits. Du vil finne mye nyttig informasjon der.

switzerlandisyours.com har mye nyttig informasjon.

Offisielle nettsider:

Portal til føderale myndigheter.