fredag 3. august 2012

Aruba

Dette er en nederlandsk øy i karibien. Den ligger utenfor orkan beltet. Øya var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Aruba er ikke medlem av EU. Aruba og Nederland forhandlet frem en avtale om en prosess som skulle føre til selvstendighet. Aruba har nå satt den prosessen på vent. Aruba har så stor grad av selvstendighet at det nesten er et eget land. Etter en periode med mye innvandring ble reglenne strammet inn og en tre års grense på arbeidstillatelser ble innført.

Levestandarden er blant de høyste i karibien og amerikanske land. De har også lav arbeidsledighet. Inflasjonen er høy på 8,7 %.

For å redusere et stort underskudd på offentkuge budsjetter reformeres skattesystemet. Det skjer en endring fra direkte til indirekte skatter med b.l.a innføring av 3 % avgift på varer og tjenester og reduksjon i inntektsskatt. Siden dette skal redusere budsjettunderskudd går jeg ut i fra at det totale skatte- og avgiftsnivå økes.

Ellers så virker det som et godt utviklet samfun, med et aktivt uteliv. Her er det casino, barer, nattklubber og ellers alt man måtte forbinde med Nederland. Jeg har dog ingen informasjon om noen liberal narkotikapilitikk. Den har noen fellestrekk med den nederlandske delen av St. Martin/St. Maarten.

Offisielle nettsider:

Statlige nettside
Offisielt turistkontor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar