fredag 3. august 2012

Aruba

Dette er en nederlandsk øy i karibien. Aruba ligger 29 km nord for Venezuela. Øya er 30 km lang, 8 km bred og har et areal på 193 km². Folketallet er 89.000. Den ligger utenfor orkanbeltet.

Øya var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Aruba er ikke medlem av EU. Aruba og Nederland forhandlet frem en avtale om en prosess som skulle føre til selvstendighet. Aruba har nå satt den prosessen på vent. Aruba har så stor grad av selvstendighet at det nesten er et eget land.

Klimaet er tropisk med rundt 28 grader året rundt. Det er lite regn. I gjennomsnitt 450 mm i året. Aruba ligger sør for orkanbeltet og treffes av orkaner en gang hvert århundre. Men øya vil likevel bli merket av orkaner i nærheten.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må søke og påta seg alt ansvar. Tillatelse gis bare hvis det ikke finnes kvalifisert arbeidskraft på Aruba.

Det kan gis oppholdstillatelse til pensjonister over 55 år med en garanter inntekt på 250.000. Tillatelse kan også gis til andre med passive inntekter, for eksempel renteinntekter på 500.000. Det eer krav om helseattest og vandelsattest. Tillatelsene må fornyes hvert år.

Levestandarden er blant de høyeste i karibien og amerikanske land. De har også lav arbeidsledighet. Inflasjonen er høy på 8,7 %.

Aruba er ikke noe skatteparadis. Selskapsskatten er 28 %. For privatpersoner er skatten svært høy. Skatten er progressiv. Det er to skatteklasser. En for gifte og enslige med forsørgeransvar og en for de andre. I skatteklasse 1 går satsene fra 7,00 til 55,85 % avhengig av inntekt. I skatteklasse 2 er satsene fra 7,4 % til 58,95 %. Privatpersoner betaler disse satsene også for leieinntekter og ved salg av eiendom, bortsett fra ved salg av egen bolig.

Ellers så virker det som et godt utviklet samfun, med et aktivt uteliv. Her er det casino, barer, nattklubber og ellers alt man måtte forbinde med Nederland. Jeg har dog ingen informasjon om noen liberal narkotikapilitikk. Den har noen fellestrekk med den nederlandske delen av St. Martin/St. Maarten.

Offisielle nettsider:

Statlige nettside
Innvandringsmyndighetene
Offisielt turistkontor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar