mandag 28. mai 2012

Sverige

Det nærmeste land å flytte til er Sverige. Det er bare å reise rett over grensa. Mange kan beholde samme jobb og omgangskrets. Språkbarrieren er betydelig mindre enn ved flytting til andre land. Kultur, holdninger, skattesystem og velferdsordninger er ikke så helt ulikt det vi har i Norge. Det er ingen begrensninger i innvandring. Norske statsborgere trenger ingen oppholdstillatelse og kan flytte uten noen begrensninger.

Kostnadsnivået er noe lavere enn i Norge, spesielt er boligkostnadene lave i utkantstrøk.

Skatte og avgiftsnivået er høyere totalt enn i Norge. Det skyldes at de har en høyere inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.

Offentlige finanser er ikke like gode som i Norge, og enkelte velferdsordninger, som f.eks. sykelønn er mindre generøse enn det vi har. Økonomien i Norge er i internasjonal sammenheng eksepsjonelt god.

Mer informasjon finner du på Grenstjansten

Andre artikler om Sverige:

Svensk skattekluss for norske pensjonister.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar