søndag 4. mars 2012

Sark

Sark har en befolkning på ca. 600. Øya er 4,8 km lang og 2,4 km på sitt bredeste. Biler er forbudt. Traktor og sykkel er de eneste fremkomstmidlene på øya.

Sark har egen folkevalgt forsamling og egen domstol, men er administrativt underlagt Guernsey.

Her er det ingen inntektsskatt og ikke noe trygdesystem. De skattlegger fast eiendom og eiendeler du har verden over.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Turistinformasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar