søndag 4. mars 2012

Jersey

Jersey er den meste kjente av kanaløyene. Det er også den største og den mest sydlige. Den ligger kun 22 kilometer fra Frankrike. Den er 14 km lang og 8 km bred. Øya har et areal på 118,2 km² og et folketall på ca 100.000.

Jersey har et temperert klima med milde vintre og milde til varme somre. Det er sjeldent det er snø om vinteren.

Jersey er selvstyrt med egen lovgivende forsamling, offentlig administrasjon og rettsvesen.

Jeg har sjekket skattereglene på Jersey. For individuelle skatteytere er det en flat skatt på 20 % av den skattepliktige inntekten. For de med lav inntekt settes skatten til maksimalt 27 % av den delen av inntekten som overstiger et skattefritt beløp. Skatteyteren betaler den skatten som er lavest av disse to måter å beregne skatten på. Fribeløpet er £ 12.790 for enslige. Dette systemet minner om den gamle skattebegrensningen vi hadde for pensjonister. For folketrygdavgift i Norge har vi en flat trygdeavgift på 8,2 % og så er det et fribeløp og en regel som sier at trygdeavgiften skal utgjøre maksimalt 25 % av inntekten som overstiger fribeløpet. Det virker som om Jersey har en tilsvarende ordning for inntektsskatt.

De har også sosiale avgifter, men de er lavere enn i f.eks. UK. Det er ingen skatt på kapital som f.eks. avkastning og arv. Jeg regner med at de da heller ikke har formueskatt. Det legges en avgift på 5 % på omsetning av varer og tjenester.

Skatteberegning

De har en ordning der formuende kan søke om en spesiell skattemessig status. Det gjør at når de har betalt £ 125.000 i skatt skal resten av inntekten beskattes med kun 1 %.

Med 20 % skatt vil en inntekt på £ 625.000 gi £ 125.000 i skatt. All inntekt over disse £ 625.000 blir dermed beskattet med kun 1 %. For å få innvilget en slik søknad må du sannsynliggjøre at du har en formue som er så stor at den vil generer £ 125.000 i skatt.

EU borgere trenger ikke arbeidstillatelse, men boligmarkedet er strengt regulert. Alt kjøp og utleie skal godkjennes av myndighetene. Det er restriksjoner på hvilke eiendommer utlendinger kan kjøpe. Formuende som har fått innvilget spesiell skattestatus kan bare velge blant et begrenset utvalg boliger der prisene ligger på £ 1000.000 og oppover. Også for spesialarbeidere er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å finne bolig. Boliger generelt later til å være reservert for egne innbyggere.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisiell turistinformasjon

Les også omtalen av Guernsey.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar