søndag 12. august 2012

Svensk skattekluss for norske pensjonister

Dine Penger har en viktig artikkel for norske pensjonister i Sverige. Reglene for skattlegging av norske pensjonister ble endre fra 4. april 2008. Reglene er at de skal betale full skatt til Norge og full skatt til Sverige. Så får de et fradrag i Svensk skatt for skatten betalt til Norge. Det gjelder selv om man er permanent bosatt i Sverige. Siden inntektskatten er høyere i Sverige enn i Norge innebærer dette at de på toppen av vanlig norsk skatt må betale skatt til Sverige. I Sverige har pensjonister samme skattesatser som lønnsmottakere. De får heller ikke alle de samme fradragene som lønnsmottakere slik at skatten i Sverige faktisk er høyere for pensjonister enn lønnsmottakere. Skatten på kapitalinntekt er 30 % som er litt høyere enn de 28 % som betales i Norge.

Problemet er at norske pensjonister bosatt i Sverige har gjentatte ganger fått muntlig opplyst at de ikke skal betale noe skatt til Sverige. Nå etter mange år får de en stor regning for ubetalt svensk skatt.

Pensjonister som har ringt til skattemyndighetene hvert år og muntlig fått opplyst at de ikke skal betale svensk skatt har ingen mulighet til å bevise noe. Dette er folk som aktivt gjentatte ganger har tatt kontakt med skattemyndighetene for å få opplyst hvordan reglene er.

Dersom man ikke skal kunne stole på at den informasjonen en får muntlig er fullsteding og korrekt burde ikke ansatte gi slik muntlig informasjon. Mener noen at skatteyter uansett har en selvstendig plikt til å sette seg inn i det skriftlige regelverket burde han kanskje fått den beskjeden når han ringte og eventuelt få skriftlig materiale tilsendt. Nå har myndighetene i Sverige oppdaget dette og sendt skattekrav.
v
Myndighetene i Sverige har altså tilgang til hvor mye inntekter de har og hvor mye skatt de har betalt til Norge. Det er jo da noe underlig at de har ventet så lenge med å sende krav. Når en person er registrert i folkeregisteret i Sverige uten å betale skatt burde myndighetene ta tak i det med en gang. De bør forstå at en nordmann som flytter til Sverige mest sannsynlig har penger i form av formue og inntekt å leve av.

Artikkel om Sverige

5 kommentarer:

 1. Det er litt feilaktig det du skriver. I Sverige har skattetabellene 6 kolonner. Pensjonistene blir beskattet i kolonne 2 eller 6, avhengig om de er født før eller etter 1947.Disse kolonnene har lang høyere skatt enn de andre kolonnene som er for de so har lønnsinntekt. I utgangspunktet har en pensjonist 30.000 mere i skatt enn for samme beløp av arbeidsinntekt. Jobskattefradrag kaller svenskene det så fint. Et like korrekt navn ville vært straffeskatt for pensjonister. Videre så vil en pensjonist i Sverige i motsetning til i Norge, ikke få noe skattefradrag fordi han er blitt pensjonist. Resultatet er at forskjellen i skatt mellom Norge og Sverige er på omtrent 50.000 pr år for en midlere pensjon.En pensjon på 150.000SEK gir null i skatt i Norge, mens den i Sverige gir en skatt på 32.000. Er pensjonen på 200.000 blr norsk skatt 8.000, mens svensk skatt blir 48.000. Det er bekymringsfullt at det svenske samfunnet behandler sine eldre på et sådant vis.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for nyttig og interressant informasjon. Jeg beskrev det problemet som Dine penger nevner i sin artikkel. Jeg har ikke detaljkunnskap om svenske skatteregler. jeg vil gjerne vit hva konkret jeg har skrevet som er galt slik at dette kan rettes.

   Slett
  2. Feilen du etterlyser går forsåvidt fram av det jeg skrev i mitt første innlegg som anonym. Dessuten kan nevnes at skatt på arbeidsinntekt i Sverige er lavere i Sverige enn i Norge. Dette gjelder for inntekter opp til ca 500.000. Etter denne grense blir svensk skatt noe høyere enn i Norge.

   Slett
  3. jeg har ikke gått inn i svenske skatteregler og regnet på dette.Med forskjellige skattesatser, beløpsgrenser og fradragsregler vil det slå ulikt ut for forskjellige grupper. Pensjoner beskattes høyere enn lønn i Sverige. I Norge beskattes pensjoner lavt. Spesielt vil de med midlere eller lavere pensjons betale lite skatt i Norge p.g.a spesielle fradrag for pensjonister. Det totale skatte og avgiftsnivået er høyere i Sverige enn i Norge målt som andel av BNP.. Inntektsskatt utgjør en større andel av de totale skatter og avgifter i Sverige enn i Norge. Dette fordi Sverige vektlegger skatt på inntekt litt mer enn skatt på varer sammenlignet med Norge. Inntektsskatten i Sverige utgjør dermed en større andel av en større kake. Svensker som jobber i Norge oppgir som en av fordelene at de betaler mindre skatt.

   Slett
  4. De svenskene som opplyser at en av fordelene ved å jobbe i Norge, er at de betaler mindre i skatt, må i såfall tjene mere enn 500.000 Sek i året, som jeg sa i mitt forrige innlegg. Over denne grensen er det forsåvidt ikke så stor forskjell. Svenskene har imidlertid i løpet av de siste årene fått en reduksjon i den årlige skatten på 30.000 kroner. Det såkalte Jobskattefradraget. Før de fikk det, betalte de dermed mere i skatt i Sverige enn de ville gjort i Norge.

   Slett