fredag 27. november 2015

Aksjeskatt ved utflytting

Dersom du har urealiserte gevinster på norske eller utenlandske aksjer når du ikke lenger anses som bosatt i Norge skal dette beskattes. Da må du betale skatt på gevinsten eller stille bankgaranti for hele beløpet.

Det er to unntak:
  • Gevinster på under 200.000 kroner er skattefrie.
  • Ved flytting til et EØS-land gis det automatisk rentefri utsettelse uten krav om bankgaranti, og fradrag for tap på aksjer innen samme periode. Skatteplikten bortfaller hvis du fortsatt eier aksjene fem år etter at bostedsskatteplikten til Norge opphørte (dvs. 8 år etter at du flyttet til utlandet).