tirsdag 14. august 2012

Bermuda

Denne øygruppen er en brittisk koloni i Atlanterhavet øst for USA. Den ligger lenger nord en Florida. Øygruppen består av 181 øyer med et totalt landareal på 53 kvadratkilometer og et folketall på 68.000.

Bermuda har god økonomi og hevder de har verdens høyeste BNP pr innbygger.

Bermuda ligger såpass mye lenger nord at temperaturene blir lavere enn i Karibien. Det er sjeldent med mer enn 30 grader om sommeren og temperaturen vil typisk nå opp i 20 grader om "vinteren" Dette er delvis en effekt av Golfstrømmen. Stormer fra Atlanterhavet kan presse temperaturen ned, men sjeldent under 10 grader.

Øygruppen styrer seg selv på de fleste områder. Brittiske myndigheter utpeker en guvernør og har ellers ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk samt føre kontroll med offentlig forvaltning.

Løsrivelse fra Storbritannia ble avvist med klar margin ved folkeavstemming i 1995. Det er fremdeles klart flertall imot løsrivelse selv om det regjerende arbeiderpartiet ønsker selvstendighet.

Bermuda har egne pengesedler. Bermuda Dollar har fast kurs mot amerikanske dollar.

Skattenivået er lavt og basert på toll, skatt på forbruk og avgifter tilsvarende vår arbeidsgiver avgift.

Denne arbeidsgiveravgiften er avhengig av hvor store lønnsutgifter bedriften har og varierer fra 5,25 % - 14%. Inntil 5,25 % kan trekkes i den ansattes lønn. For de som jobber i egen virksomhet vil myndighetene fastsette hva som er å anse som lønn for eiere og aksjonærer.

Bermuda er velkjent som skatteparadis og har en hel industri rundt dette. Turisme er nest viktigste industri.

Offisielle sider:

Government Of Bermuda
Skattemyndighetene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar