mandag 12. desember 2022

Endringer i utflyttingsskatten

 Flytter du utenlands skal du i utgangspunktet betale skatt av urealiserte gevinster dersom disse gevinstene utgjør mer enn 500.000 kr. Du kan søke om utsettelse til du rent faktisk realiserer investeringene. Flytter du til et land utenfor EØS må du stille tilfredsstillende sikkerhet for skyldig skatt.

Dersom du etter fem år ikke har solgt investeringene og fortsatt er skattemessig bosatt i utlandet trenger du ikke lenger betale norsk skatt på gevinstene. 29. november annonserte regjeringen at den vil fjerne denne femårsregelen. Intensjonen er at regelendringen skal ha virkning fra 29. november.

søndag 11. desember 2022

Kroatia blir med i Schengen

EU-rådet har nå godkjent at Kroatia blir med i Schengen fra 1. januar 2023. Bulgaria og Romania blir ikke med denne gangen. Dette fordi Østeriket la ned veto.

Kroatia får også lov til å bruke Euro fra 1. januar 2023.

søndag 24. juli 2022

Problemer med utstedelse av pass og ID kort

 Der er fremdeles problemer med produksjon av pass og nasjonalt ID kort. For pass er forventet leverings tid seks uker. For ID kort er den 1-2 uker.

Det er tilgengelige timer nå i juli.

ID kort er tilstrekkelig innen Chengen og Sveits. Det er også gyldig som legitimasjon i Norge. Politiet oppfordrer folk til å vente med søknad til august for de som har pass elle ID kort som kan brukes til og med september.

Du kan ikke søke om både pass og ID kort. Du må velge en av delene.

Tyrkia og flere europeiske land godtar utgåtte pass ut 2022.

torsdag 21. juli 2022

EU utvidelse

 Moldova og Ukraina har fått kandidatstatus. Forhandlingene om medlemskap vil ta veldig lang tid. Tyrkia fikk kandidatstatus i 1999 og er enda ikke medlem. Personlig tror jeg ikke Tyrkia blir medlem.

EU er også klar til medlemskap forhandlinger med Albania og Nord Makedonia. I 2020 blokkerte Bulgaria forhandlingene på grunn av en bulgarsk minoritet i Nord Makedonia. Nå har Bulgaria og Nord Makedonia blitt enige.

Selv om forhandlingene kommer til å ta tid kan EU bli utvidet til 33 land. Jeg ser bort i fra Tyrkia, som jeg tviler på at blir medlem.

Bosnia-Hercegovina, Georgia og Kosovo er mulige kandidatland. EU kan dermed omfatte 36 land.

Nye EU land vil også omfattes av EØS-avtalen, sannsynligvis med overgangsordninger.


fredag 27. mai 2022

Puerto Rico status

Det er blitt enighet om en lov som skal avgjøre Puerto Ricos fremtidige status. Det er fremmet to lovforslag i Kongressen.

Det ene forslaget gikk ut på å gjøre Puerto Rico til en amerikansk delstat. Det andre forslaget går ut på å velge delegater til en forsamling som så skal avgjøre statusen til Puerto Rico.

Det er nå blitt enig om å kombinere disse forslagene. Det skal holdes en bindende folkeavstemming på Puerto Rico 5. november 2023. Der får innbyggerne tre alternativ, å bli amerikansk delstat, å bli en suveren stat med en samarbeidsavtale med USA og uavhengighet.

Dersom ingen av alternativene får flertall blir det en annen valgomgang i mars 2024.

Siden begge partiene er enige regner jeg med at den vil bli vedtatt i Representantenes hus. Det kan bli litt vanskeligere å få den godkjent i Senatet. Der trenger de sannsynligvis et flertall på 60. Det betyr at minst 10 republikanere må være enig. Partilojaliteten er svakere i USA, og mange republikanere er motstandere av å gjøre Puerto Rico til delstat.

Planen er å få dette vedtatt i representantenes Hus i løpet av sommeren.

Ut i fra tidligere avstemminger regner jeg med at velgerne vil at Puerto Rico skal bli en amerikansk delstat.