søndag 29. juli 2012

Bahamas

Dette er en tidligere britisk koloni som nå er uavhengig stat. Bahamas er fremdeles med i det Britiske Samvelde. Landet består av 3000 øyer. Folketallet er lavt, kun ca. 350.000 fordelt over 13.939 kvadrat kilometer. Øygruppen er kjent som skatteparadis og feriested. Øyene er små og flate. Det er selvfølgelig sommer hele året med 20-30 grader.

Det er ingen inntektsskatt, selskapsbeskatning, merverdiavgift eller formueskatt. Staten finansieres med toll, lisenser og avgifter på eiendom.

Det er ikke offentlig helsevesen, men mulighet for å søke om støtte til medisinsk behandling for de med dårlig økonomi.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må begrunne en søknad og dokumentere at det er forsøkt og finne kvalifisert lokal arbeidskraft. Det må legges ved kopi av stillingsannonsen og av svarene på den. Det gis også oppholdstillatelse til studenter og familiegjenforening.

Offisielle nettsider:

The Government Of Bahamas

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar