søndag 29. juli 2012

Bahamas

Dette er en tidligere britisk koloni som nå er uavhengig stat. Bahamas er fremdeles med i det Britiske Samvelde. Landet består av 3000 øyer. Folketallet er lavt, kun ca. 350.000 fordelt over 13.939 kvadratkilometer. Øygruppen er kjent som skatteparadis og feriested. Øyene er små og flate.

Klimaet er subtropisk. Det betyr at det er milde vintre og varmt og fuktig om sommeren. Temperaturen varierer mellom 27 grader om sommeren og ned mot 21 grader om vinteren. Det er 1170 mm nedbør i året, mesteparten kommer om sommeren. Bahamas er utsatt for orkaner i perioden juli til september.

1. september 2019 ble Bahamas truffet av orkanen Dorian. Den hadde styrke fem. Det varte i to døgn. Skadene var enorme. 70.000 ble hjemløse.

Det er ingen inntektsskatt, selskapsbeskatning eller formueskatt. Staten finansieres med toll, lisenser og avgifter på eiendom. I 2015 ble der innført 12 % moms.

Det er ikke offentlig helsevesen, men mulighet for å søke om støtte til medisinsk behandling for de med dårlig økonomi.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må begrunne en søknad og dokumentere at det er forsøkt og finne kvalifisert lokal arbeidskraft. Det må legges ved kopi av stillingsannonsen og av svarene på den. Det gis også oppholdstillatelse til studenter og familiegjenforening.

Offisielle nettsider:

The Government Of Bahamas

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar