søndag 16. juni 2019

Oppdateringer av Emigrasjon

Jeg holder nå på med en gjennomgang av postene på denne bloggen. Jeg har nå gått igjennom alle postene og rettet opp de mest graverende skrivefeilene. Nå holder jeg på med å sjekke linker. Det neste er å fylle på med informasjon de land og områder som er omtalt. Siden med ressurser vil også få mer informasjon. I tillegg til alt dette er det fremdeles noen nye land og områder som kommer til å bli omtalt.

Det har aldri vært intensjonen at denne bloggen skulle omtale alle verdens land. Jeg har derfor vært selektiv ved valg av land, men kommer nok til å utvide litt.