søndag 16. september 2012

Tyskland

Dette landet er en stormakt i EU. Dette gjelder uansett om vi ser på areal (357.021 kvadratkilometer), folketall (81,8 millioner) eller økonomi. Landet har bunnsolid økonomi og er en tradisjonell velferdsstat, med høye skatter og bred spekter av sosiale ytelser med bl.a. offentlig helsevesen. Enkelte grupper som selvstendig næringsdrivende og andre med høy inntekt kan velge å bytte ut den offentlige helseforsikringen med private forsikringer. Det å være uten helseforsikring er ikke mulig.

Landet er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Hver delstat har stor grad av autonomi, med egen grunnlov og lovgivende forsamling. Delstatsregjeringene utnevner representanter til forbundsrådet, som er 2. kammer i det føderale parlamentet.

Med en høy levestandard og EØS reglene om et fritt arbeidsmarked kan Tyskland være attraktivt. Klimaet er mildt i nord og nordvest som følge av Golfstrømmen. Dette gir milde vintre og kjølige somre. I øst er klimaet betydelig kjøligere, med kalde vintre.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes eget nettsted
Offisiell turistinformasjon.

Andre nettsider:

Nettportal til Tyskland
Tysk utenrikstjeneste
Toytown Germany

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar