søndag 5. februar 2017

Skattefordeler på Svalbard

Svalbard er kanskje ikke det første en potensiell skatteflyktning vil vurdere, men er like fullt et alternativ. Svalbard faller uten for det meste av norske skatter og avgifter. Du betaler trygdeavgift etter vanlig sats. 8,2 % på lønn, 5,1 % på pensjon og 11,4 % på næringsinntekter. Lønnsmottakere betaler 8 % skatt på lønn inntil 12 G og 22 % på det overskytende. På alle andre inntekter betaler privatpersoner 16 % skatt på det som overstiger 20.000.

Svalbard kan nok ikke konkurrere med sydligere skatteparadis. Kostnadene er høye der. De fleste som oppholder seg der bor dere bare kortere perioder.

søndag 21. august 2016

Skattefordeler på Puerto Rico

Puerto Rico er en del av USA, men ikke en delstat. De som bor der vil normalt ikke betale føderal inntektskatt for inntekter på Puerto Rico. For å tiltrekke seg flere velstående innbyggere har Puerto Rico inne ført nye insentiver. De som flytter di t får fritak for skatt på utbytte og andre kapitalinntekter. På andre inntekter er skatten 4 %.

Forbes har en artikkel der de beskriver dette mer i detalj. I kommentar felte kommer det frem at det er noen vilkår og byråkrati rundt denne ordningen, men den virker likevel som en gunstig avtale.

Money US News har en artikkel der Puerto Rico blir beskrevet som svært attraktiv for amerikanske pensjonister. I tillegg til skattefordelene er boligprisene svært lave. Boligprisene har ennå ikke tatt seg opp igjen.. Legger en så til at det er et karibisk klima og at en fremdeles er i USA så blir det naturlig nok attraktivt for amerikanere. Øya er spansktalende og all kommunikasjon med myndighetene foregår på spansk. Engelsk er så mye brukt til daglig at amerikanske turister ikke har noen problemer.


torsdag 11. august 2016

USA: øst- eller vestkysten?

Financial Samurai er amerikansk økonomiblogger som har bodd både på vestkysten og østkysten i USA. han har skrevet to grundige artikler der han sammenligner østkysten og vestkysten. Han har konkludert med at vestkysten er best. Det har skapt stor debatt med høy temperatur i kommentarfeltet. Man får uansett et godt innblikk i forskjellene ved å lese artiklene og kommentarene.

West Coast Living – Yes It Really Is That Much Better!
East Coast Living – Is It Really That Bad?

søndag 5. juni 2016

Svenske skattesatser

I Sverige er skattesatsene høyere enn i Norge. Inntektsskatten varierer noe mellom de forskjellige kommunene. Skattesatsene er høyere enn i Norge. Grunnfradraget er lavere enn personfradraget i Norge. Lønnsmottakere får et eget skattefradrag som søm gjør at de med lave lønnsinntekter får lavere skatt enn i Norge.

Skattesatsene i Sverige:

Trygdeavgift 7 %
Avgift til registrerte trossamfunn betales bare av de som er medlem.
Begravings avgift 0,22 % i gjennomsnitt. Varierer avhengig av kommune.
Kommuneskatt 32,1 % i gjennomsnitt. Varierer avhengig av kommune.
Statsskatt 20 % på inntekter over 443.200-638.800
og 25 % på inntekter over 638.800.

Trygdeavgiften er en avgift de fleste i praksis ikke betaler. Hver krone en betaler  trygdeavgift trekkes fra ved betaling av kommuneskatten. Det er derfor bare de som betalirer lite eller ingenting i kommuneskatt som i praksis må betale denne avgiften.

De er to viktige fradrag.

Grunnfradrag som starter på 18.800 og økes gradvis til 34.200 ved en inntekt på 137.800. Så reduseres fradraget gradvis ned mot 13.000 kr ved 348.900

Jobbskattefradraget er et fradrag direkte i skatten som tilsvarer kommuneskatten på deler av lønna. I praksis så betyr dette at deler av lønn er fritatt for kommuneskatt. Høyets fradrag får en ved inntekt på 357.400. Da vil kr 82.466 i praksis være fritatt for kommuneskatt. Fra og med 2016 vil dette fradraget bli gradvis redusert ved en månedsinntekt på 50.000 og blir redusert til null med en månedsinntekt på 123.000.

Arbeidsgiveravgiften er på 31,42 %. Dette gjør at det totalt blir veldig høy skatt på lønn. For næringsdrivende kalles denne avgiften for egenavgifter og er på 28,97 %.fredag 27. november 2015

Aksjeskatt ved utflytting

Dersom du har urealiserte gevinster på norske eller utenlandske aksjer når du ikke lenger anses som bosatt i Norge skal dette beskattes. Da må du betale skatt på gevinsten eller stille bankgaranti for hele beløpet.

Det er to unntak:
  • Gevinster på under 200.000 kroner er skattefrie.
  • Ved flytting til et EØS-land gis det automatisk rentefri utsettelse uten krav om bankgaranti, og fradrag for tap på aksjer innen samme periode. Skatteplikten bortfaller hvis du fortsatt eier aksjene fem år etter at bostedsskatteplikten til Norge opphørte (dvs. 8 år etter at du flyttet til utlandet).

søndag 5. juli 2015

Viktig ved utflytting

Det kan være mye å huske på ved emigrasjo. Jeg setter derfor opp en punktliste over viktige forhol. Det linkes også direkte til relevante sider.

Denne listen vil bli oppdatert.

søndag 30. november 2014

For nye lesere

Denne bloggen har generell informasjon for de som tenker på å emigrere og informasjon om enkelte land. Du finner en liste over land og områder til høyre. Jeg har også en linkesamling med engelske artikler som er relevante. De er nok skrevet for amerikanere, men mye er relevant også for andre.