fredag 10. november 2023

Tre nye mulige EU land

 Eu kommisjonen foreslår å stare medlemsskapsforhandlinger med Ukraina, Moldova og Bosnia-Hercegovina. Medlemskapsforhandlingen kan starte før nyttår. Det vil ta lang tid. Ungarn Mener Ukraina ikke er klar for medlemskap. Det er også mye motstand mot Bosnia-Hercegovina internt i EU. Kommisjonen foreslår også at Georgia skal få kandidatstatus. Utvidelsen av EU har stoppet opp. Det derfor lite som tyder på at dette blir en rask prosess.

Det er nå 8 land som har kandidatstatus.

Tyrkia er et stort muslimsk land, med problemer i forhold til menneskerettigheter. De fik kandidatstatus i 1999. Jeg vil bli overrasket om de blir medlem. Serbia fikk kandidatstatus i 2012. Et problem er at Serbia ikke anerkjenner Kosovo. Det er også et problem at Serbia er russiskvennlig og ikke støtter sanksjoner mot Russland. Det er ingenting som tyder på at de blir medlem snart.

EU har mye annet å ta seg av som krigen i Ukraina og flyktningestrømmen. Det holder også på med interne reformer der et av alternativene er å avskaffe vetoretten. Selv om EU kommisjonen nå har tatt et skritt i retning av utvidelse så er det likevel langt frem.

søndag 13. august 2023

Nederland

Nederland er et lite EU land i Nord-Europa. Det har et areal på 41 593 km² og et folketall på 17,6 millioner.

Kongeriket Nederlandene er konstitusjonelt monarki som består av fire land: Nederland, Aruba, Curaçao og Sint Maarten. Nederland består også av tre karibiske øyer: Bonaire, St Eustatius og Saba

Landet er delt inn i 12 provinser som igjen er delt inn i totalt 380 kommuner.

Parlamentet består av to hus. Overhuset har begrenset myndighet og fører ekstra kontroll med underhuset og regjeringen.

Nederland er mest kjent for å være et liberalt land med legalisert prostitusjon og narkotika. De har også aktiv dødshjelp og like kjønnede ekteskap.

Belgia

Belgia er et lite EU land i Nord-Europa. Det har et areal på 30 688 km² og et folketall på 11,5 millioner.

Landet er konstitusjonelt monarki og en føderasjon bestående av tre regioner. Flandern, Vallonia og Brussel. Hver region har egen grunnlov, regjering og parlament.

Det føderale parlamentet består av to hus der underhuset har mest makt.

Landet har tre språk, fransk, nederlandsk og tysk. Politiske partier følger skillelinjene mellom fransk og nederlandsk. Enkelte lover må ha støtte fra begge disse grupperingene.

 Konflikten mellom fransk og nederlandsk er å så stor at det er spekulasjoner om at landet vil bli delt.


søndag 19. mars 2023

Nomad Capitalist pass indeks

 Nomad Capitalist har laget en indeks der han rangerer pass fra 199 forskjellige land.

Han tar hensyn til flere forhold enn antall land du kan reise til visumfritt. Det som også vektlegges er om dobbelt statsborgerskap er tillat, skatteregime, frihet og landets anseelse.

i 2023 er De forente Arabiske Emirater rangert høyest med Sveits og Luxembourg på delt andre plass. Norge kommer langt ned på lista. Vi er på delt 12. plass.

Det som trekker Norge ned er at det er vanskelig å flytte for å unngå skatt.

Som norsk borger kan er du omfattet av både EØS- avtalen og de nordiske avtalene. Dette gir deg mulighet til å bo og leve i de fleste europeiske land. Slike forhold er ikke med i indeksen.

New Zealand Kommer på delt 8 plass. Det er et pass som gjør det lett å bo og arbeide i Australia. Men det er ikke like fritt som innen Norden. De må ha oppholdstillatelse. Nå er det en prosess i Australia der kriminelle mister oppholdstillatelsen og blir sendt tilbake til New Zealand.

Jeg ville rangert Norge høyere enn New Zealand.

Irland har en CTA avtale med Storbritannia der de kan reise og jobbe uhindret i Storbritannia, kanaløyene og på Man. Spesielt etter Brexit er dette viktig. Irland er ikke med i Schengen, så de må visa pass ved reise til andre EU land. Jeg vil likevel rangere Irland høyere enn Portugal.

CARICOM er en organisasjon i karibia bestående av 15 medlemmer. Det er også 5 territorier som er assosierte medlemmer. Der er det også ganske fritt bor mennesker og flytte mellomland.

Ved valg av statsborgerskap bør du ta hensyn også til denne typen avtaler.

Link til indeksen.


lørdag 18. mars 2023

Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg er et lite land i Nord-Europa. Det har et areal på 2 586 km² og et folketall på 645.000. Landet har tre offisielle sprak, tysk, fransk og luxembourgsk.

Luxembourg er medlem av EU, Schengen og Euro-sonen.

Økonomisk er bankvirksomhet dominerende. Luxembourg er et av de rikeste land i verden. Et spesielt trekk ved Luxembourg er at alle offentig transport er gratis.

Det er et lite land med en åpen økonomi med mye eksport av industrivarer.

Offisielle nettsider:

onsdag 15. mars 2023

Land jeg ikke vil flytte til

 Det er svært mange land jeg ikke kunne tenkt å bo i. Jeg vil her nevne noen som mange andre ser på som aktuelle.

Spania er et slikt land. Det er mye politivold. Mye fikse og trikse kultur. Risikoen for å bli svindlet er veldig høy. De har de en arbeidsmoral som ikke ligner noe. Det er ingen respekt for privat eiendom. Flytter noen inn i boligen din må du ringe politiet innen 48 timer. Etter det gjør de ingen ting. Du kan ta saken til domstolen. Det tar tid og koster penger. Det er heller ingen garanti at du vinner. Det er så ille at folk som bor der er redd for å reise på ferie.

Hellas har mye av det samme problem som Spania. Mye korrupsjons. Du må betale offentlig ansatte  som lærere , leger og byråkrater eller gjør de ikke jobben sin. Politivold og annen kriminalitet et utbredt.

Italia trenger jeg kanskje ikke nevne, men gjør det likevel. Mafia finnes. Det er et ineffektivt byråkrati. Ansatte tar lunsj halve dagen.

Australia gikk helt bananas under covid. Alle , også egne borgere ble nektet inn og utreise. Først etter lang tid med rettsak bli det åpnet opp for noen få unntak. Politiet tauet inn folk uten grunn og uten noen rettslig prosedyre. Folk ble satt i konsentrasjonsleirer med piggtråd og væpnede vakter.

Ei jente fikk politiet på døra og un fikk 10 minutter til å pakke. Grunnen var registreringsnummeret på motorsykkelen. Ut io fra det påstod politiet at hun hadde tilknytning til et bestemt distrikt. De løy til henne og sa at hun skulle slippe fri noen dager senere vis covid testen var negativ. Hun ble testet noen dager senere med negativt resultat. Hun måtte likevel sitte tiden ut. Hun mistet jobben. Det er slikt som skjer når du ikke møter opp.

Politiet har også vært unødvendig brutale mot alle som protesterte.

I en provins ble folk pålagt å laste ned en app som kan spore de. Hver gang de fikk en bestemt tekst melding måtte de ta en selfi og svare innen 15. minutter. I tillegg har Australia et høyt skattenivå og et sterk woke-kultur.

New Zealand var et land som jeg lenge mente var bedte enn Norge. Nå øker de skattene. De begrenser utlendingers mulighet til å kjøpe boliger. De vil få ned boligprisen ved hjelp av reguleringer.

De hadde også veldig strenge covid-restriksjoner og en brutal håndheving.

Singapore er varmt og dyrt. De har også strammet inn innvandringsreglene. Permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er nesten umulig. å få,

Hongkong har et brutalt politi og strenge begrensninger på ytringsfrihet. Kina respekterer ikke avtalen om selvstyre for Hongkong. Det er dermed usikkert hvilke andre innstramminger de kan komme med.

Kanaløyene og Man blir vanskeligere etter Brexit. Storbritannia har en økende woke-.kultur som styrer innvandringspolitikk. Sier du noe de ikke liker er det rett ut.

I tillegg til dette frister det lite med Latin Amerika, kanskje med unntak av Uruguay. Det meste av Asia er uinteressant. Det er mulig jeg gjør et unntak for Thailand og Malaysia. Øst-Europa tror jeg heller ikke er så aktuelt. Afrika er også helt utelukket.

Det er mulig at jeg er for kresen, men jeg ønsker å leve i et sivilisert samfunn der ting fungerer som det skal. Det er også viktig med politisk og økonomisk stabilitet og ett rettsvesen som fungerer. Klimaet bør være slik at jeg unngår vinteren, men likevel ikke for varmt. Det er også en fordel om jeg slipper å lære et nytt språk.

Det er vanskelig å finne et land som har alt dette. Det byr at jeg får noen tøffe valg.


tirsdag 14. mars 2023

Mine flytteplaner

Jeg har planer om å flytte utenlands.

Et spørsmål er når

Fortsetter jeg i min nåværende jobb går jeg av med pensjon i 2035

Jeg regner med at jeg i 2029 har oppspart nok penger til å kunne leve av det frem til jeg tar ut pensjonen. Det forutsetter at jeg bruker egenkapitalen jeg har boligen til å kjøpe en gjeldfri bolig.

Hvor skal jeg flytte?

Her er det viktig å være realistisk.

Sverige

Det som er enklest og nærmest. Det blir som Norge, men litt billigere. Trenger ingen oppholdstillatelse og kan få statsborgerskap etter 2 år.

Sveits

Skal jeg flytte til Sveits krever det litt mer. Det blir språkproblemer. Det blir litt ordning med oppholdstillatelse. De har en avtale med EFTA som gjør det forholdsvis enkelt, men jeg må dokumentere at jeg har nok penger. Sveits er ikke et billig land. Men det wr et velfungerende samfunn, med et lavt skattetrykk.

Gibraltar

Det er et lite samfunn. Etter Brexit blit det mer krevende med oppholdstillatelse. Det er et engelskspråklig samfunn med et behagelig klima. Det er ikke like vart som ellers rundt Middelhavet.

Malta

Det er en liten øy i Middelhavet. Fordelen er at det har engelsk som et offisielt språk og er omfattet av EØS-avtalen. Kostnadsnivået er lavt. Klimaet er varmt, kanskje for varmt i deler av året.

Thailand

Dette er litt mer eksotisk. Lave kostnader og vakker natur. De gir oppholdstillatelser til de med inntekter eller penger i banken. Det er langt unna, Det er også en helt annen kultur. Klimaet er tropisk. Det kan bli for varmt. Det vil også være en språkbarriere. Engelskkunnskapene er begrenset. Permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap er vanskelig å få.

Kriterier for valg av land

Jeg vil ha et velfungerende samfunn. Det må være enkelt å få oppholdstillatelse. Lave kostnader er en bonus. Men jeg vil ikke bo et sted jeg ikke liker bare for å spare penger. Jeg er også litt skeptisk til den tredje verden og alt som er latinsk. Jeg trenger ikke bo et sted hvor det er veldig varmt. Slipper jeg unna vinteren eller får en mildere eller kortere vinter holder det.