tirsdag 14. august 2012

Bermuda

Denne øygruppen er en brittisk koloni i Atlanterhavet øst for USA. Den ligger lenger nord en Florida. Øygruppen består av 181 øyer med et totalt landareal på 53 kvadratkilometer og et folketall på 68.000.

Bermuda har god økonomi og hevder de har verdens høyeste BNP pr innbygger.

Bermuda ligger såpass mye lenger nord at temperaturene blir lavere enn i Karibien. Det er sjeldent med mer enn 30 grader om sommeren og temperaturen vil typisk nå opp i 20 grader om "vinteren" Dette er delvis en effekt av Golfstrømmen. Stormer fra Atlanterhavet kan presse temperaturen ned, men sjeldent under 10 grader.

Øygruppen styrer seg selv på de fleste områder. Brittiske myndigheter utpeker en guvernør og har ellers ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk samt føre kontroll med offentlig forvaltning.

Løsrivelse fra Storbritannia ble avvist med klar margin ved folkeavstemming i 1995. Det er fremdeles klart flertall imot løsrivelse selv om det regjerende arbeiderpartiet ønsker selvstendighet.

Bermuda har egne pengesedler. Bermuda Dollar har fast kurs mot amerikanske dollar.

Skattenivået er lavt og basert på toll, skatt på forbruk og avgifter tilsvarende vår arbeidsgiver avgift.

Denne arbeidsgiveravgiften er avhengig av hvor store lønnsutgifter bedriften har og varierer fra 5,25 % - 14%. Inntil 5,25 % kan trekkes i den ansattes lønn. For de som jobber i egen virksomhet vil myndighetene fastsette hva som er å anse som lønn for eiere og aksjonærer.

Bermuda er velkjent som skatteparadis og har en hel industri rundt dette. Turisme er nest viktigste industri.

Offisielle sider:

Government Of Bermuda
Skattemyndighetene

søndag 12. august 2012

Svensk skattekluss for norske pensjonister

Dine Penger har en viktig artikkel for norske pensjonister i Sverige. Reglene for skattlegging av norske pensjonister ble endre fra 4. april 2008. Reglene er at de skal betale full skatt til Norge og full skatt til Sverige. Så får de et fradrag i Svensk skatt for skatten betalt til Norge. Det gjelder selv om man er permanent bosatt i Sverige. Siden inntektskatten er høyere i Sverige enn i Norge innebærer dette at de på toppen av vanlig norsk skatt må betale skatt til Sverige. I Sverige har pensjonister samme skattesatser som lønnsmottakere. De får heller ikke alle de samme fradragene som lønnsmottakere slik at skatten i Sverige faktisk er høyere for pensjonister enn lønnsmottakere. Skatten på kapitalinntekt er 30 % som er litt høyere enn de 28 % som betales i Norge.

Problemet er at norske pensjonister bosatt i Sverige har gjentatte ganger fått muntlig opplyst at de ikke skal betale noe skatt til Sverige. Nå etter mange år får de en stor regning for ubetalt svensk skatt.

Pensjonister som har ringt til skattemyndighetene hvert år og muntlig fått opplyst at de ikke skal betale svensk skatt har ingen mulighet til å bevise noe. Dette er folk som aktivt gjentatte ganger har tatt kontakt med skattemyndighetene for å få opplyst hvordan reglene er.

Dersom man ikke skal kunne stole på at den informasjonen en får muntlig er fullsteding og korrekt burde ikke ansatte gi slik muntlig informasjon. Mener noen at skatteyter uansett har en selvstendig plikt til å sette seg inn i det skriftlige regelverket burde han kanskje fått den beskjeden når han ringte og eventuelt få skriftlig materiale tilsendt. Nå har myndighetene i Sverige oppdaget dette og sendt skattekrav.
v
Myndighetene i Sverige har altså tilgang til hvor mye inntekter de har og hvor mye skatt de har betalt til Norge. Det er jo da noe underlig at de har ventet så lenge med å sende krav. Når en person er registrert i folkeregisteret i Sverige uten å betale skatt burde myndighetene ta tak i det med en gang. De bør forstå at en nordmann som flytter til Sverige mest sannsynlig har penger i form av formue og inntekt å leve av.

Artikkel om Sverige

lørdag 11. august 2012

Puerto Rico kan bli 51. stat

Det holdes nå på søndag folkeavstemming på Puerto Rico om deres tilknytning til USA skal vøre som den er i dag. Dersom det blir flertall for endring skal det senere bli en ny folkeavstemming om hvilke endringer. Et av alternativene er å bli amerikansk delstat. Kongressen som har behandlet lovforslaget som åpner for denne folkeavstemmingen. Loven er vedtatt av Representantenes hus, men ennå ikke behandlet i Senatet. Folkeavstemmingen blir likevel holdt nå.

Fra Puerto Rico er håpet at et flertall i folket og støtte fra Representantenes Hus vil kunne presse føderale myndigheter til å godkjenne Puerto Rico som ny amerikansk delstat.

Konsekvensen av å bli delstat er at Puerto Rico får full representasjon i kongressen, med to senatorer og 6 medlemmer i Representantenes Hus. Øya består av mange fattige latinamerikanere som med overveldende flertall kommer til å støtte demokratene. Det er vel derfor grunn til å tro at Obama og det Demokratiskeparti vil støtte status som delstat. Dersom Puerto Rico blir delstat vil innbyggerne også kunne delta ved presidentvalg. Kostnadene for føderale myndigheter vil være store. Puerto Rico vil da ha krav på alle de samme overføringer og støtteordninger fra føderale myndigheter som gjelder ellers i USA. Innbyggerne på Puerto Rico vil bli nødt til å betale føderal inntektsskatt, men siden de fleste er fattige vil dette ikke dekke utgiftene føderale myndigheter får.

Kilde: NRK.NO

Se også artikkel om Puerto Rico

Cook Islands

Dette er 15 øyer i det sørlige Stillehavet som er assosiert med New Zealand. Øyene er spredd over et enormt stort område på 2,2 millioner kvadratkilometer. Landarealet totalt på disse 15 øyene er kun 240 kvadratkilometer. Folketallet er ca. 18.000. Engelsk og Maori er offisielle språk.

De er selvstyrt med egen grunnlov og eget parlament. New Zealand har ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk i samråd med Cook Islands. Cook Islands har diplomatisk representasjon i 34 land.

Cook Islands bestemmer selv reglene for permanent opphold. Bare fastboende kan eie land. Innvandrere kan leie land inntil 5 år. Leieavtaler på 5-60 år må godkjennes av en offentlig komite.

Lover vedtatt av parlamentet i New Zealand gjelder ikke for Cook Islands, med mindre noe annet bestemmes ved lov av parlamentet på Cook Islands. Cook Islands har også en selvstendig rett til løsrivelse fra New Zealand.

Viktigste næringer er turisme og etablering av OffShore Trusts. Cook Islands mottar også økonomisk bistand.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisielt turistkontor.
Offisiell statistikk

Sjekk også ut artikkelen om New Zealand

torsdag 9. august 2012

Kroatia

Dette er et lite land med kun 56.594 kvadrat kilometer og 4,4 millioner innbyggere. Det ligger nede ved Adriaterhavet og var inntil 1991 en del av Jugoslavia. Landet har nå forhandlet ferdig med EU og blir medlem 1. juli 2013 dersom alle land har ratifisert medlemsavtalen. Ved folkeavstemming 22. januar 2012 stemte 66 % av befolkningen ja.

Klimaet er behagelig, spesielt sør i innlandet. Kroatia er et typisk turistmål. Det har Adriater-kysten med mange øyer. Ellers så har de fjell helt opp til over 1200 meter. Om vinteren kan det være kuldegrader og snø.

Arbeidsledigheten er høy på ca. 18 %. De har en stor statlig sektor. Privatiseringen etter oppløsningen av Jugoslavia fikk bare så vidt begynt før krigen. Krigen medførte mye rasering av infrastruktur og industri. BNP pr innbygger ligger på kun 61 % av gjennomsnittet i EU. Gjennomsnittslønna er på kun 1050 dollar i måneden.

Jeg antar at Kroatia blir omfattet av EØS avtalen når de blir medlem av EU. Det er mulig det blir noen overgangsordninger, men for et så lite land er det ikke sikkert det er nødvendig. Norge hadde ingen overgangsordninger for Malta og Kypros.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes side

tirsdag 7. august 2012

Saint Vincent og Grenadinene

Dette er en øystat i Karibien bestående av 32 øyer. Areal på 389 kvadratkilometer og et folketall på 120.000. Det er en tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk.

Saint Vincent og Grenadinene har opp gjennom tidene hatt flere større naturkatastrofer i form av flere orkaner og vulkanutbrudd. Øyene ligger slik til at de er spesielt utsatt for orkaner. Turisme og banan eksport er største næringer. Arbeidsledigheten er høy og de har stor utvandring. Saint Vincent og Grenadinene er mottaker av utviklingshjelp.

Offisielle sider:

Myndighetenes nettside

mandag 6. august 2012

Trinidad og Tobago

Dette er en forbundsstat bestående av to øyer i det sørlige Karibien. Areal 5128 kvadratkilometer. Folketall 1,3 millioner. Trinidad er klart den største øya og der mesteparten av befolkningen bor. Øygruppen er tidligere britisk koloni. De største sektorene er olje, turisme og offentlige tjenester.

Trinidad er blant de mest velstående land i Karibien. OECD har strøket Trinidad og Tobago fra lista over utviklingsland.

De har godt utbygd infrastruktur som veinett og telekommunikasjon.

Det har et felles folkevalgt parlament for hele øygruppa og et eget parlament for Tobago. De har et topartisystem der partitilhørighet tenderer til å følge etniske skillelinjer. Militæret måtte gripe inn i 1990 for å stoppe et forsøk på statskupp.

Offisiell nettsider:

Myndighetenes informasjonsportal.

Sint Eustatius

Dette er en nederlandsk øy i Karibien. Den var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Ved en folkeavstemming var det stort flertall for å fortsatt være med i de Nederlandske Antiller, men siden alle de andre øyene gikk ut og de Nederlandske Antiller ble oppløst fikk øya status som en spesiel nederlands kommune. Arealet er på 21 kvadratkilometer og et folketall på 3543. Øya består av en sovende vulkan med 602 meter som høyeste punkt.

Offisielle nettsider:

Offisielt turistkontor.

søndag 5. august 2012

Saba

Nederlandsk øy i Karibien. Øya består hovedsaklig av en vulkan. Høyeste punkt på øya er 877 meter. Det er faktisk høyeste punkt i Nederland. Den er kun 13 kvadratkilometer stor og har en befolkning på kun 1828 innbyggere. Det finnes bare en vei på øya. Saba har fått status som en spesiell nederlandsk kommune. Nederlandsk er offisielt språk, men engelsk er mest brukt og brukes også i forhold til myndighetene. Amerikanske dollar er offisiell valuta.

EU og EFTA borgere kan søke om oppholdstillatelse på øya. Borgere av andre land må søke på forhånd. Det gis oppholdstillatelse til b.la.pensjoninster, personer med egne midler, familiegjennforening og tillatelse til de som vil bo der kun deler av året.

Offisielle sider:

Myndighetenes nettside.
Invandringsmyndighetene

lørdag 4. august 2012

Bonaire

Dette er en nederlandsk øy i Karibien. Nederlandsk er offisielt språk. Areal er 294 kvadratkilometer og folketall 14.000. Bonaire var en del av de Nederlandske Antiller. Nå er Bonaire en integrert nederlansk kommune med en spesiell status. Øya er ikke medlem av EU.

Turisme er viktigste industri. Arbeidsgivere kan søke om arbeidstillatelse, men det blir bare invilger dersom det ikke finnes lokal arbeidskraft. Arbeidstillatelse gis for intill 3 år og blir bare unntaksvis forlenget. Det er noen få grupper som er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse. Øya er nok mer kristenkonservativ enn resten av Nederland. Uformell bekledning er normalt, men bikini og badedrakt brukes kun på stranden. Det er forbud mot nakenbading.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offentlig turistkontor.
Økonomi og arbeidsdepartement

Curaco

Curaco er en nederlandsk øy i karibien. Den har også en tilhørende ubebodd mindre øy, Klein Curaco. Landareal på 444 kvadratkilometer og et folketall på 142.000. Øya var en del av de nedrelandkse antiller til de ble oppløst i 2010. Økonomiske problemer har ført til utvandring til Nederland. Curaco er nå definert som et eget land innenfor det Nederlandske kongedømme. Nederland har ansvar for sikkerhet og utenrikspolitikk. Nederland har også overoppsyn med øyas finanser etter en avtale om sletting av gjeld.

Levestandarden er blant de høysete i karibien De har variert næringsliv med oljerafineri, turisme og finans som viktigste sektorer. Det satser nå på romfart og romturisme. Prostitusjon er legalisert og regulert av myndighetene.

Offisielle nettsider:

Regjeringens offisielle netside (nederlandsk og papiamentu)

fredag 3. august 2012

Aruba

Dette er en nederlandsk øy i karibien. Aruba ligger 29 km nord for Venezuela. Øya er 30 km lang, 8 km bred og har et areal på 193 km². Folketallet er 89.000. Den ligger utenfor orkanbeltet.

Øya var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Aruba er ikke medlem av EU. Aruba og Nederland forhandlet frem en avtale om en prosess som skulle føre til selvstendighet. Aruba har nå satt den prosessen på vent. Aruba har så stor grad av selvstendighet at det nesten er et eget land.

Klimaet er tropisk med rundt 28 grader året rundt. Det er lite regn. I gjennomsnitt 450 mm i året. Aruba ligger sør for orkanbeltet og treffes av orkaner en gang hvert århundre. Men øya vil likevel bli merket av orkaner i nærheten.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må søke og påta seg alt ansvar. Tillatelse gis bare hvis det ikke finnes kvalifisert arbeidskraft på Aruba.

Det kan gis oppholdstillatelse til pensjonister over 55 år med en garanter inntekt på 250.000. Tillatelse kan også gis til andre med passive inntekter, for eksempel renteinntekter på 500.000. Det eer krav om helseattest og vandelsattest. Tillatelsene må fornyes hvert år.

Levestandarden er blant de høyeste i karibien og amerikanske land. De har også lav arbeidsledighet. Inflasjonen er høy på 8,7 %.

Aruba er ikke noe skatteparadis. Selskapsskatten er 28 %. For privatpersoner er skatten svært høy. Skatten er progressiv. Det er to skatteklasser. En for gifte og enslige med forsørgeransvar og en for de andre. I skatteklasse 1 går satsene fra 7,00 til 55,85 % avhengig av inntekt. I skatteklasse 2 er satsene fra 7,4 % til 58,95 %. Privatpersoner betaler disse satsene også for leieinntekter og ved salg av eiendom, bortsett fra ved salg av egen bolig.

Ellers så virker det som et godt utviklet samfun, med et aktivt uteliv. Her er det casino, barer, nattklubber og ellers alt man måtte forbinde med Nederland. Jeg har dog ingen informasjon om noen liberal narkotikapilitikk. Den har noen fellestrekk med den nederlandske delen av St. Martin/St. Maarten.

Offisielle nettsider:

Statlige nettside
Innvandringsmyndighetene
Offisielt turistkontor.

torsdag 2. august 2012

Saint Lucia

Dette er en frodig vulkans øy med flott natur. Det er mer fjell her enn vanlig på karibiske øyer, med høyeste punkt på 950 meter. Det er en selvstendig stat i Karibien. Saint Lucia er en tidligere brittisk koloni og har engelsk språk. Saint Lucia er medlem av det brittiske samvelde. Den er 617 kvadratkilometer stort og har et folketall på 174.000.

De har klart å tiltrekke seg turister og investorer ved mye satsing på utbygging av kommunikasjon og infrastruktur. De har god økonomi med lav inflasjon og har klart å bygge opp en industri utover turisme.

Jeg har et inntrykk av at dette er et kristenkonservativt samfunn. Homofili er straffbart.

Offisielle nettsider:

Government of Saint Lucia

Barbados

Barbados er en suveren stat bestående av en karibisk øy. Landarealet er 431 kvadratkilometer og folketallet er 284.000. Dette er en tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk.

Øya er frodig og kupert med 340 meter som høyeste punkt. Klimaet er tropisk med temperaturer fra 20-30 grader.

Levestandarden er lavere enn det vi har og de har også noe fattigdom, men Barbados ligger bedre an enn rene u-land. De har b.la offentlig helsesystem for alle innbyggere.

Offisielle nettsider:

Barbados Government

Grenada

Dette er en øystat i det sørlige karibien som består av øya Grenada og seks mindre øyer.. Grenada har et areal på. 348.5 km2, og et folketall på 107.000. Det er en tidligere brittisk koloni som nå er en selvstendig stat og medlem av de brittiske samvelde. Engelsk er offisielt språk.

Klimaet er tropisk. Varmt og fuktig om sommeren og litt kjøligere om vinteren. Grenada ligger i den sørlige enden av orkanbelte. Det betyr at Grenada treffes av orkaner, men i mindre grad.

Grenada er kanskje mest kjent for et venstreorientert militærkupp i 1983 og etterfølgende amerikansk invasjon.

Turisme er viktigste industri. Offentlige utgifter finansierer ved skatt på eiendom, eiendomssalg, inntekter og forbruk.

Offisielle nettsider:

Government of Grenada

onsdag 1. august 2012

Antigua og Barbuda

Dette landet består av to større øyer Antigua og Barbuda og en rekke mindre øyer. Folketall er 81.800.

Landet er tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk. Landet har vært suveren stat siden 1. november 1981. Landet er medlem av det Britiske Samvelde og har den engelske dronningen som statsoverhode.

Turisme er den største industrien. Landet er en demokratisk forbundsstat med parlament bestående av to hus. Med inntektsskatt for lønnsmottakere og næringsdrivende, selskapsbeskatning og trygdesystem vil det ikke kvalifisere som skatteparadis for egne innbyggere.

De har ordning for offshore registrering av spillselskaper.

Offisielle nettside:

Government of Antigua and Barbuda
Directorate of offshore gaming

Amerikanske jomfruøyene

De amerikanske jomfruøyene ligger i Karibia og består av tre større øyer, Saint Croix, Saint John, Saint Thomas og en rekke mindre. De har et areal på 246 kvadratkilometer og en befolkning på 106.400. Øyene er frodige, vulkanske og har fjell opptil 474 meter. klimaet er tropisk med lite variasjon gjennom året. Øygruppen er ofte utsatt for jordskjelv og orkaner.

Øygruppen er en del av USA. De ble kjøpt av Danmark  og overtatt 31. mars 1917. De har fem ganger hold grunnlovgivende forsamling. Den siste gangen, i 2009, kom de frem til et grunnlovsforslag som ble avvist av kongressen. Det ble avvist fordi den ikke eksplisitt anerkjente amerikansk suverenitet, ga spesielle rettigheter til de opprinnelige innbyggerne og var upresis i formuleringen av borgerens rettigheter. De klarte ikke å bli enige om en revidert utgave innen fristen 31. oktober 2015.

Innbyggerne er amerikanske statsborgere, men deltar ikke ved presidentvalg.
De deltar likevel i primærvalg. De velger en delegat til kongressene, som har stemmerett bare ved komitebehandling av saker.

De har en folkevalgt guvernør og en egen lovgivende forsamling bestående av et senat med 15 medlemmer.

De som bor der fast betaler inntektsskatt til lokale myndigheter. Reglene er omtrent de samme som de føderale skattereglene. Den viktigste Forskjellen er at skatten betales til lokale myndigheter. Lokale myndigheter kan gi fradrag og kreditter i skatten. Innbyggeren betaler også inn til arbeidsledighetskassen og trygdesystemet. Selskaper betaler skatt etter samme regler som føderale myndigheter har med et tillegg på 10 %. Det betyr at et selskap som normalt skulle betale 15 % vil dermed betale 16,5 %.

Kriminaliteten er mye mer alvorlig og omfattende enn i resten av USA.

Les også om De Brittiske Jomfruøyene

Offisielle sider:

De amerikanske Jomfruøyers offisielle nettsted
Det offisielle turiskontor.

Jomfruøyene

Disse øyene blir ofte omtalt som De brittiske jomfruøyene for å skille seg fra de amerikanske jomfruøyene, selv om øyene formelt heter bare Virgin Islands.

Øygruppen består av 5 hovedøyer og en rekke mindre øyer. Øyene er et britisk oversjøisk territorium, med et areal på 151 km2 og 34.232 innbyggere (2016). De fleste innbyggerne bor på Tortola med hovedstaden Road Town. Som andre øyer i Karibien har de et tropisk klima med temperaturer normalt fra 25-30 grader.

De fleste øyene er berglendte og av vulkansk opprinnelse. Unntaket er den fjerne og lave øya Anegada som består av kalkstein og koraller. Høyeste punkt er Mount Sage, 523 meter over havet, på Tortola.

Jomfruøyene har eget folkevalgt parlament med 13 medlemmer. Guvernøren utnevnes av dronningen etter råd fra den brittiske regjeringen. Statsministeren utnevnes av guvernøren.

Jomfruøyene er et velkjent skatteparadis med et høyt antall registrerte Offshore companies. Reguleringen av finansinstitusjoner er blitt så streng, bl.a. med press for å ansette lokale, at en del av de virksomhetene flytter. Dette skyldes britenes ønske om regulering av skatteparadis.
Amerikanske dollar er offisiell valuta.

Offisielle sider:

The Government of the British Virgin Islands London Office