søndag 20. juni 2021

Vil du ha flere statsborgerskap?

 Jeg har lenge fulgt med på Nomad Capitalist på You Tube. Han fremhever fordelen med oppholdstillatelser i flere land og det å ha flere statsborgerskap.

Fordelen med dette er at folk kan reise dit de får best betingelser. Det kan også fungere som en forsikring. Skulle forholdene i hjemlandet bli for ille kan en bare dra.

Han henvender seg først og fremst til det amerikanske markedet. Amerikanere er skattepliktig til USA uansett hvor de bor hen. De kan heller ikke bosette seg utenlands uten oppholdstillatelse.

For nordmenn er det enklere. Flytter du til utlandet permanent vil skatteplikten opphøre etter tre år. Vi kan bo i Norden uten noen restriksjoner. Vi kan også flytte til et annet EØS land så lenge vi har inntekter fra næringsvirksomhet, jobb eller pensjon, eller har tilstrekkelige midler å leve av.

Fordeler med flere statsborgerskap

Det å ha tilknytting til flere land vil i noen tilfeller redusere risikoen. Regler endres. Det kan bli politisk uro. Økonomien i forskjellige land utvikler seg ulikt.

Ved å ha flere statsborgerskap har man flere muligheter. Det vil også være mulig å si opp det norske statsborgerskapet.

Dette er mest aktuelt for amerikanere. USA og Eritrea er de eneste land i verden som skattlegger på grunnlag av statsborgerskap.

Amerikanere har plikt til å lever amerikansk selvangivelse og en rekke andre skjemaer uansett hvor de bor. De som er permanent bosatt i utlandet har et fribeløp på $120.000 i året som er fritatt amerikansk skatt. Fribeløpet gjelde bare lønn og næringsinntekt. Boris Johnson måtte betale amerikansk skatt ved salg av boligen sin i London. han var født i USA og flyttet et par år senere. Det var nok.

Nordmenn kan slippe unna norsk skatt ved å bosette seg permanent i utlandet. Skatteplikten faller bort etter tre år. For norske statsborgere er det vanskelig å bli ansett som permanent bosatt i utlandet. klarer en å oppfylle alle krave er en likevel skattepliktig til Norge de tre første årene. Skulle det så skje senere at en ikke oppfyller alle kriteriene er det igjen full skatteplikt til Norge og Det tar nye tre år før skatteplikten bortfaller.

Det er betydelig enklere å slippe unna hvis du ikke er norsk borger.

Hvordan bli statsborger

Statsborgerskap ved investeringer

Det finnes noen land som gir statsborgerskap til de som investerer eller donerer penger.  De fleste land ligger i Karibia. Det er land som Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitt og Nevis og St. Lucia. Du kan investere i fast eiendom eller betale en donasjon på 100-150.000 dollar.

Vanuatu tilbyr også statsborgerskap til investorer.

I Europa er det bare Montenegro som  tilbyr dette.  Du må kjøpe fast eiendom og betale en donasjon. Ordningen skulle bare vare ut 2021, men er blitt forlenget.

Tyrkia gir også statsborgerskap til investorer. Du kan invester i eiendom, statsobligasjoner eller sette penger i banken.

Østerrike selger ikke statsborgerskap, men kan tildele statsborgerskap til de som har gjort en ekstraordinær innsats for landet. Det kan være i form av å investere millioner av Euro og skape arbeidsplasser.

Afrika er kanskje ikke det mest interessante, men  Egypt og Jordan tilbyr også statsborgerskap til investorer.

Naturalisasjon

Andre land gir oppholdstillatelse til investorer og gir dem mulighet til å søke statsborgerskap etter kort tid.

Malta tilbyr statsborgerskap etter ett eller tre års botid avhengig av størrelsen på investeringen.

Bulgaria gir statsborgerskap til investorer etter 3 eller 5 år avhengig hvor mye som investeres.

Nordiske borgere som flytter til Danmark, Finland og Sverige kan søke om statsborgerskap etter to år. På Island kan de søke etter fire år.

I de fleste andre land må en normalt ha bodd der i 5-10 år. Ofte er det krav om språk og kunnskapstester og dokumentasjon på at en er tilstrekkelig integrert.

Statsborgerskap til etterkommere

I noen land, spesielt Irland kan en søke om statsborgerskap ved å vise at en er etterkommere av noen som har hatt statsborgerskap.

Vil du ha dobbelt statsborgerskap bør du først sjekke om du nedstammer fra noen som ble født i utlandet eller har vært statsborger i et annet land. Skal du kjøpe et statsborgerskap er det nok Vanuatu og karibiske øyer som er billigst.

Andre land krever gjerne investeringer og donasjoner på totalt flere hundre tusen Euro eller millionbeløp.

Nordmenn som arbeider langs grensa til Finland og Sverige kan i teorien flytte rett over grensa, bo der to år og så søke statsborgerskap.

søndag 6. juni 2021

Pitcairn

Pitcairn er en øygruppe i der sørlige Stillehavet bestående av fem øyer. Det er en brittisk koloni. Den er liten, kun 47 km² og med 50 innbyggere. Bare en av øyene, Pitcairn er bebodd.

Befolkningen består av 9 familier. De er etterkommere av mytteristene på HMAV «Bounty»

Øya har indre selvstyre med et folkevalgt øyråd. Storbritannias høykommissær til Ny-Zealand fungerer som Pitcairns guvernør.

De største næringene er fiske, jordbruk og håndverk. Det er lite turisme. De er noen bungalower for turister, men eller må turister bo hos fastboende. Det er ingen flyplass. Det er også vanskelig for skip og komme til.

Innbyggerne reiser ut til passerende skip for å selge frimerker håndvekt og suvenirer.

Offisielle nettsider: