søndag 28. juni 2020

Min erfaring med Overseas Opportunity Letter

Jeg meldte meg på Overseas Opportunity Letter 14. oktober 2019. Det er et av flere nyhetsbrev som tilbys gratis av Live and Invest Overseas.

Live and Invest Overseas er et forlag som har mange publikasjoner beregnet på de som vil flytte utenlands eller bare investere utenlands. De er i stor grad beregnet på amerikanere. Hovedfokuset er på Latin-Amerika, men de omtaler også sør Europa og til en viss grad Asia.

Overseas Opportunity Letter brukes til markedsføring av konferanser og publikasjoner. Det vil innholdet artikler som senere blir publisert på nettsiden. Ofte er det en seksjon med spørsmål og svar fra lesere.

De har også en egen lukket  facebook-gruppe som lesere av nyhetsbrevet kan bli medlem av.

Jeg er litt usikker på nytteverdien av dette nyhetsbrevet. Først og fremst fordi det er mye reklame og at mye av innholdet uansett blir publisert på nettsiden.

Et annet problem er at landene de omtaler ikke nødvendigvis er de jeg er mest interessert i.

Jeg kommer nok fortsatt til å være abonnent. Det er trossalt gratis og det kan hende at noe av informasjonen er nyttig for bloggen.


lørdag 27. juni 2020

Washington DC på vei til å bli amerikansk delstat


Representantenes hus har stemt for et lovforslag om å gjøre Washington DC til en delstat.

Forslaget ble vedtatt med 232 mot 180 stemmer. Alle republikanerne, en demokrat og en uavhengig representant stemte imot.

Det er ventet at Senatet, der republikanerne har flertall vil stemme det ned. Trump har varsel at han vill legge ned veto.

Det er valg 3 november. Meningsmålingene tyder på at demokraten vil vinne presidentvalget og få flertall i Senatet. Skjer det er det ikke utenkelig at loven blir vedtatt.

Det bor 705.000 i Washington DC. De har en stor farget befolkning og de stemmer hovedsakelig demokratene. Republikanerne vil rett og slett ikke at Demokratene skal få større innflytelse i kongressen.

Et annet problem er grunnloven.

Hovedstaden har en spesiell status. Den skal ikke ligge i noen delstat. Den skal være uavhengig, kun kontrollert av føderale myndigheter. Grunnloven setter en grense på hvor stort dette område skal være, men ingen nedre grense. Planen er å redusere dette hovedstadområdet til å kun omfatte de føderale bygningene. Resten skal gjøres om til en ny delstat.

Dersom 

Washington DC ble opprettet ved at Virginia og Maryland avsto land. I 1846 ble området sør for Potomac tilbakeført til Virginia. Republikanere har kommet med forslag om at området nord for Potomac tilbakeføres til Maryland.

I følge grunnloven kan det ikke føderale myndigheter ta land fra delstater for å opprette en ny delstat uten at de angjeldende delstater er ening.

Land ble avstått fra Virginia og Maryland for å opprette et uavhengig hovedstadsområde, ikke for å opprette en ny konkurrerende delstat.

Det har derfor blitt hevdet at det er grunnlovsstridig å gjøre om dette område til en delstat.

På det tidspunkt demokratene har presidenten og flertall i begge hus i kongressen vil loven sannsynligvis gå igjennom. Det kan skje allerede i 2021.

Dersom det blir vedtatt vil det åpenbart bli en rettslig prøving. Det er uenighet om det er grunnlovsmessig adgang til å redusere hovedstadsområdet til en liten enklave og om det er mulig å gjøre om resten til en egen delstat.

Dersom Washington DC blir delstat vil den få to senatorer og et medlem i representantenes hus. Delegatene de har i dag har ikke stemmerett.

Bystyret vedtar lover men de må sendes inn til kongressen som kan legge ned veto eller gjøre andre endringer.

Ved å bli delstat får de mye større kontroll over interne forhold. I forhold til offentlige overføringer hender det at territorier som ikke er delstater kommer dårligere ut.