lørdag 23. juni 2012

Panama

Panama er mest kjent for Panamakanalen. Landet er også et skatteparadis og et svært populært land å emigrere til for amerikanske pensjonister.

Landet har amerikanske dollar som offisiell valuta. Klimaet er tropisk med lite variasjon på årstidene. Landet er spanskspråklig. Inntekter fra Panamakanalen har bidratt til å gjøre dette lande til et av de mer utviklet land. BNP pr innbygger er høyere enn i noe annet land i Mellom- Amerika.

De har egne soner der bedrifter slipper skatt. Inntektsskatten for personer er progressiv med 30 % som høyeste sats. Merverdiavgiften er 5 %.

En mulighet for oppholdstillatelse er å sette inn et beløp på 5 års fastrentekonto i en statlig bank.

Kravet er at renteinntekten er på minst 850 dollar i måneden. Oppholdstillatelsen gjelder for 5 år. Ved utløp av 5 årsperioden kan fastrente innskuddet og tillatelsen fornyes. Hvor mye du må sette inn vil være avhengig av rentenivået. Kravet er at innskuddet skal generere 850 dollar i måneden. Jeg går derfor ut i fra at det er mulig å leve i Panama på denne summen. Det er selvfølgelig også krav til helse, vandel og referanser.

søndag 17. juni 2012

International living

Det finnes mange engelskspråklige nettsteder med informasjon om å flytte utenlands.

Jeg har forsøkt å unngå å henvise til rene kommersielle sider som bare skal selge varer eller tjenester. Dette fordi jeg mener lesere av denne bloggen bør finne objektiv og nyttig informasjon og ikke bare lese innhold som egentlig bare er reklame.

Nettstedet International living har jeg bevisst valg å ikke omtale fordi jeg synes de kommer på feil side av denne grensen. De selger primært abonnementer til sitt magasin og alle andre mulige slags rapporter. Det er begrenset hvor mye nyttig informasjon du får uten å registrere deg eller betale. Jeg vil anta at de som registrere seg får mange tilbud tilsendt på mail. Grunnen til at jeg likevel velger å omtale nettstedet er at International living gjerne blir brukt som kilder for amerikanske nettaviser. Jeg har inntrykk av at amerikanske nettsteder anser International living som en god og troverdig kilde.

International living er beregnet på amerikanere, gjerne pensjonister og har et stort fokus på Latin-Amerika. Du vil finne mye interessant på nettsiden, men bør ha i mente at mye er smakebiter som skal få deg til å betale penger.

Internationalliving

torsdag 14. juni 2012

Danmark

Danmark er det landet i Norden som, etter Sverige, står oss nærmest. Landet har et areal på 43.094 km² og et folketall på 5,7 millioner. Danmark består av en halvøy, Jylland og en rekke øyer. Danmark har to selvstyrte områder, Færøyene og Grønland.

Vintrene er mildere enn i Norge, men det er kjølige somre. Det er en del vind. Klimaet varierer lite mellom de forskjellige regioner.

Danmark er et konstitusjonelt monarki med et stabilt demokratisk styre. Inntektsskatten er høyere enn i Norge. De har offentlig helsevesen og velferdsordninger på nivå med Norge. Danmark er medlem av EU men bruker fortsatt danske kroner.

Etter en reform i 2007 ble Danmark delt inn i fem regioner og 98 kommuner.

De nordiske avtalene gjelder fullt ut, slik at nordmenn ikke trenger arbeids- eller oppholdstillatelse. Nordiske borgere kan få statsborgerskap etter to år, Språket er nok en barriere, men sannsynligvis lettere å takle enn et totalt fremmed språk. Prisnivået er lavere enn i Norge med lavere avgifter på varer.

Offisielle nettsider:

Folketinget
Ny i Danmark

onsdag 13. juni 2012

Åland

Dette er en finsk øygruppe mellom Finland og Sverige. Innbyggertallet er 28000 fordelt på 6757 øyer. Hovedstaden er Mariehamn med 11500 innbyggere. Den største øya er fasta Åland. Den er 685 km2. Fasta Ålands lengste avstand fra nord til sør er 50 km og fra øst til vest 45 km. 90 % av innbyggerne bor på fasta Åland.

Åland har stor grad av indre selvstyre med b.la eget parlament. Selvstyremyndighetene har ansvar for helsevesen, utdanning og trafikk og kommunikasjon. De har eget postvesen med egne frimerker, egne bilskilter og eget internet domene. Svensk er eneste offisielle språk.

Politiet er uavhengig av finske myndigheter og er underlagt selvstyremyndighetene. Domstoler og påtalemyndighet er underlagt finske myndigheter.

Det er en egen tingrett på Åland, men den er en del av det finske rettssystemet.

Åland er medlem av EU, men unntatt fra skatteunionen. Dette har bare betydning for moms og andre avgifter siden Åland er med i tollunionoen. Det betyr at salg til å fra EU sidestilles med salg mellom EU og tredjeland. Det er taxfree salg på ferjer som stopper på Åland.

Åland har ingen egen valuta, men bruker Euro.

Det kreves inn vanlige finske skatter og avgifter. I tillegger krever kommunene inn inntektsskatt. Den statlige finske inntektsskatten er progressiv med 30,5 % som høyeste sats. Inntektskatten i Mariehamn er 17,75 %. Dette gir en marginalskatt på 48,25 %. Selvstyremyndighetene har lov til å legge egen inntektsskatt på toppen, men det har de valg å ikke gjøre.

De har en egne "hembygdsrätt" som fungerer litt som et statsborgerskap. Den retten får de som er født på Åland hvis en av foreldrene har slik rett. Det er også mulig å søke om "hembygdsrätt" for de som har bodd på Åland i 5 år og kan dokumentere kunnskaper i svensk. Kun finske statsborgere kan få "hembygdsrätt". Hembygdsrett gir stemmerett ved valg til lagtinget. Det gir også rett til å eie fast eiendom og drive næringsvirksomhet.

Reglene er likevel så liberale at det ikke er noe problem for nordiske borgere og borgere av EU å bo, arbeide og drive virksomhet der. Kjøp av borettsleilighet eller aksjeleilighet blir ikke ansett som kjøp av fast eiendom. Det gjøres også unntak for kjøp av fast eiendom i områder regulert til boligformål. De som bor der vil også normalt få lov til å drive egen virksomhet så lenge man ellers oppfyller vanlige vilkår.

Offisielle sider:

aland.ax