søndag 29. januar 2012

Belize

Dette er et lite engelskspråklig mellomamerikansk land. Det er politisk stabilt, grei økonomi og forholdsvis lav kriminalitet. Prisnivået er lavt. Det gjelder også eiendomspriser. Alt som importeres er relativt dyrt, men kanskje ikke noe problem for oss som er vant til norske priser. De har fast kurs på 2 belizedollar pr US dollar.

Oppholdstillatelse er lett å få for pensjonister. Du må ha fylt 45 år, anse deg selv for å være pensjonist og ha pensjon eller annen inntekt på minst 2000 USD pr. måned. Denne oppholdstillatelsen gir ikke rett til å arbeide, men du kan delta i økonomisk virksomhet så lenge du ikke er arbeidstaker. Inntekter utenlands, pensjon, kapitalinntekt eller næringsvirksomhet beskattes ikke. Det kan være et alternativ til karibiske øyer for de som ønsker dette klimaet og et engelskspråklig samfunn.

Belize har ikke spesielt lave skatter for egne innbyggere. Inntektsskatten er fra 15-45 %. Selskapskatten er 35 %. De har moms på 15 %.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar