lørdag 10. mars 2012

Skattesystemet i USA

USA har faktisk en ganske høy inntektsskatt. Skatt på inntekt kreves inn av føderale myndigheter og av de fleste delstater. Det er syv delstater som ikke har noen inntektsskatt. Avgift direkte til trygdesystemet kreves inn separat. Alt dette gjør at du ikke får et fullstendig bilde ved kun å se på de føderale skattesatsene. Den føderale inntektsskatten er fra 10-35 % avhengig av inntekt. Skattenivået i delstatene varierer, Men høyeste marginalskatt kan være på over 10 %.

Arbeidsgiver og den ansatte betaler hver 6,2 % av lønnen i trygdeavgift.

Spesielt bør en merke seg at de ikke har noe generelt fradrag for gjeldsrenter. Det som kan trekkes fra er renter på boliglån, studielån og lån til investeringer og forretningsvirksomhet. De roter til sitt skattesystem ved å gi fradrag i inntekt eller direkte i skatten for å subsidiere gode formål. Det kan være sparing til pensjon eller høyere utdanning. De gir fradrag for medisinske utgifter, skattefradrag for å kjøpe miljøvennlig bil og mye annet. Disse fradragene vil ofte bli redusert eller falle helt bort for de med de høyeste inntektene slik at marginalskatten kan fort bli veldig høy.

USA er ikke noe skatteparadis når det gjelder inntektsskatt.

Føderal inntektsskatt IRS
Trygdesystemet SSA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar