søndag 24. juli 2022

Problemer med utstedelse av pass og ID kort

 Der er fremdeles problemer med produksjon av pass og nasjonalt ID kort. For pass er forventet leverings tid seks uker. For ID kort er den 1-2 uker.

Det er tilgengelige timer nå i juli.

ID kort er tilstrekkelig innen Chengen og Sveits. Det er også gyldig som legitimasjon i Norge. Politiet oppfordrer folk til å vente med søknad til august for de som har pass elle ID kort som kan brukes til og med september.

Du kan ikke søke om både pass og ID kort. Du må velge en av delene.

Tyrkia og flere europeiske land godtar utgåtte pass ut 2022.

torsdag 21. juli 2022

EU utvidelse

 Moldova og Ukraina har fått kandidatstatus. Forhandlingene om medlemskap vil ta veldig lang tid. Tyrkia fikk kandidatstatus i 1999 og er enda ikke medlem. Personlig tror jeg ikke Tyrkia blir medlem.

EU er også klar til medlemskap forhandlinger med Albania og Nord Makedonia. I 2020 blokkerte Bulgaria forhandlingene på grunn av en bulgarsk minoritet i Nord Makedonia. Nå har Bulgaria og Nord Makedonia blitt enige.

Selv om forhandlingene kommer til å ta tid kan EU bli utvidet til 33 land. Jeg ser bort i fra Tyrkia, som jeg tviler på at blir medlem.

Bosnia-Hercegovina, Georgia og Kosovo er mulige kandidatland. EU kan dermed omfatte 36 land.

Nye EU land vil også omfattes av EØS-avtalen, sannsynligvis med overgangsordninger.