mandag 6. august 2012

Trinidad og Tobago

Dette er en forbundsstat bestående av to øyer i det sørlige Karibien. Areal 5128 kvadratkilometer. Folketall 1,3 millioner. Trinidad er klart den største øya og der mesteparten av befolkningen bor. Øygruppen er tidligere britisk koloni. De største sektorene er olje, turisme og offentlige tjenester.

Trinidad er blant de mest velstående land i Karibien. OECD har strøket Trinidad og Tobago fra lista over utviklingsland.

De har godt utbygd infrastruktur som veinett og telekommunikasjon.

Det har et felles folkevalgt parlament for hele øygruppa og et eget parlament for Tobago. De har et topartisystem der partitilhørighet tenderer til å følge etniske skillelinjer. Militæret måtte gripe inn i 1990 for å stoppe et forsøk på statskupp.

Offisiell nettsider:

Myndighetenes informasjonsportal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar