onsdag 14. mars 2012

New Zealand

Dette er på mange måter et fascinerende land. Det ligger så langt unna Norge som det er mulig å komme. I størrelse og folketall kan det minne om Norge. Sør- øya har f.eks. flotte fjorder slik vi kjenner det fra Vestlandet.

Dette er et industrialisert engelskspråklig land. De begynte tidlig med å utvikle en velferdsstat med bl.a. offentlig helseforsikring. De startet en kraftig liberalisering på 80 tallet. Antall offentlig ansatte ble kraftig reduser ved at offentlig virksomhet ble privatisert. Sexindustrien ble også fullstendig legalisert. Endringer i reguleringen av arbeidsmarkedet førte til et kraftig fall i antall medlemmer i fagforeninger.

Skatte og avgiftsnivået er moderat. Høyeste marginalskatt er 33 %. Dette er lavere enn i USA. På lønn og næringsinntekt kommer det i tillegg en avgift på 1,39 % for en statlig ulykkesforsikring. Selskapsskatten er 28 %. For å unngå dobbeltbeskatning får selskapet kreditter de kan dele ut til aksjonærene sammen med utbytte. Selskapet kan overføre kredittene til neste år. De kan også brukes til å betale enkelte skatter og avgifter, men ikke skatt på overskuddet. Aksjonærer kan overføre ubenyttet kreditter til neste år.

Renter og leieinntekter skattlegges, men det er ingen generell skatt på kapitalinntekter. Det er heller ingen trygdeavgift arbeidsgiveravgift eller arveavgift. Formueskatt nevnes ikke noe sted på nettsidene til skattemyndighetene. Jeg har heller ikke funnet det nevnt på andre nettsider om New Zealand.

De har en avgift på varer og tjenester på 15 %. Det betales også på import av varer. De kaller det GST, men den fungerer på samme måten som moms. Bedrifter får fradrag for GST de betaler.

De har en tjenestepensjon, Kiwisaver. Den ansatte bestemmer selv om han vil være med og velger selv pensjonsfond. Arbeidstaker kan velge om innskuddet skal være tre, fire eller åtte posent av lønnen. Dersom den ansatte er medlem plikter arbeidsgiver å betale inn tre, fire eller åtte prosent av lønnen.

Staten gir skattekreditt på halvparten av arbeidstakers innskudd. Kreditten er på maksimalt 521,42 NZ$. Skattekreditten settes rett inn i pensjonsfondet. Det er ingen andre skattefordeler med ordningen. Det gis ikke fradrag i skatt for arbeidstakers innbetaling. Det trekkes skatt av arbeidsgivers innbetaling. I tillegg trekkes det løpende skatt av avkastningen.

Trygdeytelser er uten kobling til tidligere inntekt. Satsene er lave, gjerne på maksimalt 1000-1200 kr i uka. Det gis bostøtte i tillegg til de som trenger det. Uføre vil i tillegg til trygden kunne få noe ekstra til sykdomsrelaterte utgifter.

Landet har en offentlig ulykkesforsikring som dekker helsetjenester ved ulykker for alle som oppholder seg på New Zealand. Det er offentlig helsevesen der staten betaler hele eller mesteparten av regninga, men bortsett fra ulykkesforsikringen så vil utlendinger ofte ikke ha tilgang de første to årene.

De har ikke en like streng innvandringspolitikk som vi har. De beregner poeng og gir arbeidstillatelser til de som oppnår nok poeng. Det er flere typer arbeidstillatelser, visum for de som vil starte egen virksomhet, investorer og pensjonister. Normalt stilles det krav til vandel, helse og engelskkunnskaper. De har eksempelvis to kategorier for investorer. I den vanlige kategorien er det krav om investering av NZ$ 1,5 millioner. Det er også krav om språkkunnskaper og en øvre aldersgrense på 65 år. Du må også ha NZ$ 1 million å leve av. De har også en investor pluss kategori der kravet er å investere NZ$ 10 millioner. Da faller språkkravet og aldersgrensen bort.

De gir også arbeidstillatelser til de som vil starte egen virksomhet eller ta over eksisterende virksomhet. Det er krav om relevant erfaring, at virksomheten er til fordel for New Zealand. Du må også dokumentere at du har nok midler til å leve av. De regner med at NZ$ 30.000 i året er tilstrekkelig for enslige. De tar ikke hensyn til fremtidige inntekter. Tillatelsen gis for tre år.

Permanent oppholdstillatelse kan gis til de som har vært selvstendignæringsdrivende i New Zealand i minst 2 år.

Dersom du har investert NZ$ 0,5 millioner, skapt minst 3 nye arbeidsplasser og har en midlertidig tillatelse faller kravet om to års virksomhet bort.

Statsborgerskap gis etter 3 år

New Zealand er rangert som det 3. beste landet å drive næringsvirksomhet.
http://www.stuff.co.nz/business/industries/4310455/NZ-retains-high-rank-for-business

Kilder for offentlig informasjon:

New Zealand.gov.nz
Inland Revenue
Work and income
Immigration New Zealand
Nz Transport Agency
Ministry of Consumer Affairs/

Andre viktige kilder:

http://www.teara.govt.nz/en

Sjekk også artikkelen om Cook Islands

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar