mandag 30. juli 2012

Montserrat

Dette er enda en britisk koloni i Karibien. Den består av en øy og to holmer. Montserrat er på 104 kvadratkilometer. Øya er 16 km lang og 11 km bred. Folketallet er på ca 5200.

De har hatt store økonomiske problemer etter orkanen Hugo i 1989 og vulkanutbrudd i 1995. I perioden 1995-2000 flyktet 2/3 deler av befolkningen. Vulkanen har vært aktiv med flere utbrudd frem til og med 2010. Vulkanen har ført til store skader og den sørlige delen av øya er erklært som en "exclusion zone" med strenge restriksjoner på besøk. Hovedstaden ble begrav av vulkanutbrudd. De holder på å bygge en ny by og havn på nordsiden.

den brittiske dronningen er representert ved en guvernør. Det er en folkevalgt lovgivende forsamling. Den består av 9 valgte medlemmer, riksadvokaten og finansministeren.

Offentlige utgifter finansieres ved britiske overføringer, inntektsskatt, eiendomsskatt, lisenser og andre avgifter.

Offisielle nettsider:

Government Of Montserrat
Department Of Labour

søndag 29. juli 2012

Anguilla

Anguilla er en britisk koloni bestående av en øy og noen småøyer, holmer og korallrev. Den er på 91 km² og har 13.500 innbyggere. Øya er flat og ligger lav og er omgitt av korallrev.

Det er et velkjent skatteparadis med null skatt på inntekter, kapital og profitt. Det ble innført en "midlertidig" skatt på 3 % i april 2011. De kaller den "Interim Stabilization Levy" og er den første direkte skatt de har innført.

Klimaet er behagelig med en gjennomsnittstemperatur på 27 grader. Nordvestvind gjør at øya er forholdsvis kjølig. Det kan for noen være en fordel. Øya er utsatt for tropiske stormer og orkaner.

Offisielle nettsider:

The Government Of Anguilla
Dept. of immigration/

Bahamas

Dette er en tidligere britisk koloni som nå er uavhengig stat. Bahamas er fremdeles med i det Britiske Samvelde. Landet består av 3000 øyer. Folketallet er lavt, kun ca. 350.000 fordelt over 13.939 kvadratkilometer. Øygruppen er kjent som skatteparadis og feriested. Øyene er små og flate.

Klimaet er subtropisk. Det betyr at det er milde vintre og varmt og fuktig om sommeren. Temperaturen varierer mellom 27 grader om sommeren og ned mot 21 grader om vinteren. Det er 1170 mm nedbør i året, mesteparten kommer om sommeren. Bahamas er utsatt for orkaner i perioden juli til september.

1. september 2019 ble Bahamas truffet av orkanen Dorian. Den hadde styrke fem. Det varte i to døgn. Skadene var enorme. 70.000 ble hjemløse.

Det er ingen inntektsskatt, selskapsbeskatning eller formueskatt. Staten finansieres med toll, lisenser og avgifter på eiendom. I 2015 ble der innført 12 % moms.

Det er ikke offentlig helsevesen, men mulighet for å søke om støtte til medisinsk behandling for de med dårlig økonomi.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må begrunne en søknad og dokumentere at det er forsøkt og finne kvalifisert lokal arbeidskraft. Det må legges ved kopi av stillingsannonsen og av svarene på den. Det gis også oppholdstillatelse til studenter og familiegjenforening.

Offisielle nettsider:

The Government Of Bahamas

lørdag 21. juli 2012

Hva skal man leve av i utlandet ?

Uansett hvor man velger å bo må en ha noe å leve av. De fleste som flytter til et annet land får seg en lokal jobb eller starter egen virksomhet. Ofte er hele poenget med å flytte å bytte ut arbeidsledighet eller en dårlig betalt jobb med noe som er bedre.

De som flytter primært av familieårsaker, f.eks. ekteskap vil vel normalt også skaffe seg en vanlig jobb. Det å skaffe seg en lokal jobb er det mest nærliggende. Det krever at man får de nødvendige tillatelser. Det kan være arbeidstillatelser og eventuell offentlig godkjenning av utdannelse. I tillegg må en ha de språkkunnskaper og andre kvalifikasjoner en arbeidsgiver ser etter. Det vil åpenbart være vanskeligere når all utdanning og yrkeserfaring stammer fra et annet land.

Lønns- og arbeidsvilkår vil være tilpasset lokale forhold. Det betyr at et lavere kostnadsnivå ikke nødvendigvis gir en høyere levestandard. Norge er generelt et land med høy levestandard. Det er selvfølgelig store variasjoner. En lege i USA vil ha en mye høyere levestandard enn en lege i Norge. Det kan også gjelde andre grupper som advokater, underholdningsartister og dataspesialister. Det er også mulig at det noen steder er lettere å drive forretningsvirksomhet enn andre.

Det ideelle for mange er å bo i et land med lave kostnader og ha inntekter tjent i f.eks. Norge. Da får du en høyere levestandard og du får det lettere i forhold til oppholdstillatelser.

Pensjoner opptjent i Norge kan man få utbetalt i utlandet. Selv om det skulle bli full norsk skatt vil nettoen likevel være på et norsk nivå. Det finnes uførepensjonister som kjøper seg hus billig i Sverige i fraflyttede områder langs grensa. Da får de en mye høyere levestandard enn de ville fått i Norge.

Artister som har et internasjonalt publikum kan selvfølgelig bo hvor som helst.

Kunstnere som klarer å leve av egen virksomhet kan selvfølgelig også bo hvor de vil. En maler, dikter eller komponist vil kanskje ta hensyn til hvor det er best motiver og inspirasjon, men står likevel rimelig fritt.

Den som klarer å leve av egne investeringer i verdipapirer kan forvalte disse papirene uavhengig av bosted. Har en spart opp penger i Norge så vil kapitalen og dermed også avkastningen være på norsk nivå.

Blogging gir ikke nødvendigvis mye inntekter, men noen klarer å leve av det. Flere vil kunne leve av blogging hvis de flyttet til et land med lavere kostnadsnivå. Et annet poeng er at inntekter fra en norsk blogg i kombinasjon med andre inntekter kunne bety mye hvis man flytter til et lavkostnadsland.

onsdag 18. juli 2012

Helt Texas

CNBN har de siste seks årene rangert alle 50 delstatene i USA etter hvem som er mest næringslivsvennlig. Texas er nå tilbake på 1. plass. I de seks årene de har foretatt denne rangeringen har Texas aldri blitt dårligere enn nr.2

Texas named America’s top state for business 2012

Puerto Rico

Puerto Rico
By ronny

Puerto Rico er en øy i karibien som tilhører USA. Den har et litt spesielt forhold til USA siden Puerto Rico ikke er noen delstat og heller ikke tilhører noen delstat. De har spansk som offisielt språk. De som blir født der er amerikanske statsborgere. De velger representanter til kongressen, men disse representantene har ingen stemmerett. Puerto Rico deltar heller ikke valg på Amerikas president.

De har holdt folkeavstemming om å søke om å bli amerikansk delstat. Dette har blitt nedstemt. Noen arbeider for uavhengighet. Øya er svert fattig og mange har flyttet til fastlandet. De skal holdes ny folkeavstemming 6. november 2012.

Andre artikler om Puerto Rico:

Puerto Rico kan bli 51. stat

mandag 16. juli 2012

Færøyene

Færøyene er en selvstyrt del av Danmark. Færøyene består av 18 øyer med totalt 48.000 innbyggere. Hovedstaden Tórshavn har 12600 innbyggere. Øygruppa ligger isolert ute i Atlanterhavet. Været skifter fort. Det er ikke spesielt høye eller lave temperaturer. Det ligger normalt på 3-4 grader om vinteren og 9-10 grader om sommeren.

Færøyene har eget språk, egen lovgivende forsamling og egne pengesedler. De har selvstyre på alle områder unntatt statsforfatningen, statsborgerskap, høyesterett, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt valuta- og pengepolitikk. Dansk og færøysk er offisielle språk. De er ikke medlem av EU og er dermed ikke omfattet av EØS.

De nordiske avtalene gjelder.

Næringslivet består av fiskeri, hvalfangst og sauehold. De leter etter olje og håper å få store oljeinntekter.

Skatten er høy. Det skal betales skatt til Førøyene og i tillegg til kommune. Kommunal inntektsskatt varierer mellom 16 og 22 %. Nasjonal inntektsskatt er progressiv. Den er 15 % på inntekt mellom 65.000 og 235.000, 20 % på inntekt mellom 235.000 og 330.000, 25 % på inntekt mellom 330.000 og 800.000. Alt over 800.000 skattlegges 30 %.

I tillegg er det 5 % innbetaling til obligatorisk alderspensjon og 5,56 % til andre trygdeytelser.

Tradisjonelt har Færøyene vært blant de mer konservative i Norden i forhold til alkohol, homofili og abort. Religionen står sterkt. 83 % er medlem av folkekirken. Det er kanskje ikke det første sted en tenker på å flytte til, men for de som vil ha noe utenom det vanlige kan det være et alternativ.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider
Skattemyndighetene
Turistkontor