lørdag 23. juni 2012

Panama

Panama er mest kjent for Panamakanalen. Landet er også et skatteparadis og et svært populært land å emigrere til for amerikanske pensjonister.

Landet har amerikanske dollar som offisiell valuta. Klimaet er tropisk med lite variasjon på årstidene. Landet er spanskspråklig. Inntekter fra Panamakanalen har bidratt til å gjøre dette lande til et av de mer utviklet land. BNP pr innbygger er høyere enn i noe annet land i Mellom- Amerika.

De har egne soner der bedrifter slipper skatt. Inntektsskatten for personer er progressiv med 30 % som høyeste sats. Merverdiavgiften er 5 %.

En mulighet for oppholdstillatelse er å sette inn et beløp på 5 års fastrentekonto i en statlig bank.

Kravet er at renteinntekten er på minst 850 dollar i måneden. Oppholdstillatelsen gjelder for 5 år. Ved utløp av 5 årsperioden kan fastrente innskuddet og tillatelsen fornyes. Hvor mye du må sette inn vil være avhengig av rentenivået. Kravet er at innskuddet skal generere 850 dollar i måneden. Jeg går derfor ut i fra at det er mulig å leve i Panama på denne summen. Det er selvfølgelig også krav til helse, vandel og referanser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar