mandag 27. februar 2023

Thailand

Thailand er et kongedømme i Sørøst Asia. Landet har et folketall på 70 millioner og et areal på 514 000 km². 

Landet er først og fremst kjent for turisme. Det er naturlig med et varmt klima, vakker natur og lave kostnader.

Klimaet er tropisk og det kan bli veldig varmt. Det er litt mildere i perioden november til mars. Det vil også være lavere temperaturer oppe i fjellene.

Det er 1600 nordmenn som bor i Thailand, 800 av dem er pensjonister. Det er forholdsvis lett å få oppholdstillatelse for pensjonister og de med formue.

Norske turister får et innreise stempel gyldig i 30 dager. Dette er midlertidig, ut 2023 økt til 45 dager. Det er også mulig å få det forlenget med inntil 30 dager. En slik forlengelse er bare mulig 2 ganger i året.

Den største hindringen er språkbarrieren Det offisielle språket er thai og de ar også eget alfabet. De lærer engelsk på skolen. De fleste innenfor turist næringen, servicenæringen og offentlige kontorer snakker noe engelsk.

Det er et land som økonomisk er på vei oppover. Det god infrastruktur, som internett, veier og kraftforsyning.

Prisene har økt mye, spesielt målt i norske kroner. Det skyldes hovedsakelig styrking av lokal valuta, bath.

Det er fremdeles billig, men enkelte pensjonister vurderer å helle flytte til Portugal.

Det er en lang og dyr reise. Thailand passer vel kanskje best for de som har tenkt å være der en stund.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider