søndag 5. februar 2012

Kypros

Dette er en øy langt sør-øst i Middelhavet. Det er et populært sted å bosette seg for pensjonister. Tillegg til et varmt klima er det også skattefordeler. Pensjonister betaler på det meste 5 % skatt til Kypros pluss medlemsavgift til norsk folketrygd på 4,7 %. Kypros ble medlem av EU 1.mai 2004 og er dermed omfattet av EØS avtalen. Landet er delt i to. Nord-Kypros er ikke anerkjent av andre enn Tyrkia. Det forhandles om sammenslåing og det er derfor usikkert hvilken politiske endringer som kan komme.

Nord-Kypros ble invadert av Tyrkia og mange måtte flytte sørover. Eiendommer ble overtatt av tyrkere. Du kan derfor få problemer hvis du kjøper eiendom på Nord-Kypros fordi de opprinnelige eierne kan hevde at de er de rettmessige eierne. Et britisk ektepar opplevde dette. Domstolen på Kypros ( dvs sør Kypros som har jurisdiksjon over hele øya) ga de opprinnelige eierne medhold. Britene hadde kjøpt tyvegods. Jeg fikk ikke helt med meg om de ble tilkjent erstatning eller krav om å få eiendommen tilbake. Uansett dyrt ble det for dette britiske paret. Siden Kypros er EU medlem så kan denne dommen også håndheves i Storbritannia. Det kan være lurt å vurdere å flytte nå før det blir enda mer populært og dermed dyrt. Men da vet en heller ikke hva som skjer av endringer dersom øya blir gjenforent.


Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar