søndag 16. juni 2019

Oppdateringer av Emigrasjon

Jeg holder nå på med en gjennomgang av postene på denne bloggen. Jeg har nå gått igjennom alle postene og rettet opp de mest graverende skrivefeilene. Nå holder jeg på med å sjekke linker. Det neste er å fylle på med informasjon de land og områder som er omtalt. Siden med ressurser vil også få mer informasjon. I tillegg til alt dette er det fremdeles noen nye land og områder som kommer til å bli omtalt.

Det har aldri vært intensjonen at denne bloggen skulle omtale alle verdens land. Jeg har derfor vært selektiv ved valg av land, men kommer nok til å utvide litt.

torsdag 28. februar 2019

Salomonøyene

Salomonøyene er en øystat i det vestlige Stillehavet. Landet består av mer enn 990 øyer med et areal på 28 450 km² og et folketall på 610 800. Landet består av hovedstaden og 9 provinser.

Engelsk er offisielt språk.

Klimaet er tropisk med liten variasjon i temperatur. Havet kjøler ned temperaturen noe. Det er mye nedbør. Det er store regionale forskjeller. Det har vært målt 12500 med mer nedbør på et år. Regntid og monsun vind er i perioden januar til mars. Øyene rammes av kraftige tropiske sykloner i gjennomsnitt en gang i året.

Salomonøyene er et utviklingsland. I 2004 gikk regjeringen konkurs. De inngikk samarbeid med 15 andre stater i regionen der gjelden ble sanert.

Nå har de god økonomisk vekst og overskudd på statsbudsjettet.

onsdag 27. februar 2019

Vanuatu

Vanuatu, tidligere kalt Ny-Hebridene, ligger i sør Stillehavet. Vanuatu består av 83 øyer med et areal på 12 281 km² og et folketall på 264 700.

Landet har flere ganger vært utsatt for kraftig jordskjelv og tsunami.

Vanuatu har tre offisielle språk: engelsk, fransk og bislama.

Landet har en folkevalgt president og parlament med et kammer bestående av 52 medlemmer. De velges hvert fjerde år.

Viktigste næringer er jordbruk, fiske, offshore finansielle tjenester og turisme.

tirsdag 26. februar 2019

Samoa

Samoa er en øystat i de sørlige Stillehavet. Samoa består av to øyer og en rekke småøyer. Landet har et areal på 2 944 km² og et folketall på 187 400. De største øyene er forholdsvis store med et areal på 1 700 km² og 1 110 km².

Samoa har tropisk klima, med høy luftfuktighet og mye nedbør, i gjennomsnitt 2 880 mm årlig. Temperaturen varierer mellom 22 og 30 grader celsius. Det er regntid fra november til og med april, mens månedene fra mai til oktober er tørrere og med passatvind.

De har et trygdesystem med alderstrygd, uføretrygd og trygd ved yrkesskade. Helsevesenet er ikke på nivå med utviklede land. Det er obligatorisk syvårig grunnskole. Det første universitetet i Samoa ble åpnet i 1988.

mandag 25. februar 2019

Tonga

Tonga er et monarki i det sørlige Stillehavet. Det består av 172 små øyer og en rekke atoller. Tonga har 103 300 innbyggere og et areal på 749 km². Noen av øyene er vulkanske. Høyeste punkt er 1030 meter.

Øyene har et tropisk klima. Temperaturen varier mellom 27 °C i nord til 23 °C i sør. Nedbøren varierer også med 2 700 mm i nor og i sør er det 1 500 mm. Mest nedbør er det i perioden januar til mars.

Parlamentet i Tonga har totalt 32 plasser. Det er regjeringen med 14 ministre og 9 i høvdingenes overhus, og 9 direkte folkevalgte i underhuset. Tonga har parlamentsvalg hvert 3. år.

Turisme, jordbruk og fiske er viktigste næringsvei.

søndag 24. februar 2019

Kiribati

Kiribati består av 32 atoller og en øy i Stillehavet, nær ekvator. Landet er spredt over et område på 3 500 000 km². Landet har et areal på 811 km². Landet har 108 800 innbyggere.

Kiribati er en selvstendig republikk og medlem av samveldet av nasjoner.

Koralløyene er bare noen få meter høye. Kiribati står i fare for å forsvinne som følge av havnivåøkning. De har en avtale med Fiji i tilfelle landet blir oppslukt av havet. Kiribati har også kjøpt land på Fiji.

Kiribati er et fattig land. De deltar i prosjekter i regi av FN. Hovedinntektskilden er salg av fisketillatelser. De borrer også etter olje.

Les også omtale av Fiji

søndag 10. februar 2019

Palau

Palau er en liten øystat i Stillehavet rett nord for ekvator. Landet har et areal på 444 km² og et folketall på 17800. Klimaet er tropisk med ca 27 grader året rundt. Nedbør fordeles over hele året. Øystaten ligger utenfor tyfonsonen.

Palau er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Presidenten og visepresidenten velges for fire år av gangen. Parlamentet består av Senatet og House of Delegates. Senatet har ni medlemmer, valgt på nasjonalt nivå. House of Delegates har 16 medlemmer, et fra hver av delstatene. Delstatene har hver sin guvernør og lovgivende forsamling.

Det er nå politisk stabilt, men det er et ungt land. Det ble selvstendig fra USA 1. oktober 1994. Grunnloven er fra 1981. Det var en del politisk vold på 80-tallet. Dette kan tyde på at de ikke har lange demokratiske tradisjoner.

Økonomisk så er landet sterkt avhengig av støtte fra FN. Offentlige myndigheter er største arbeidsgiver. Turisme, fiske og jordbruk er de viktigste næringsgreiner.

søndag 13. januar 2019

Tuvalu

Tuvalu er en øystat i Polynesia med 10 000 innbyggere. Tuvalu består av ni bebodde øyer med et areal på 26 km².

Klimaet er preget av mye regn og vind deler av året. Temperaturen ligger på rundt 28 grader året rundt. Noe tilfeller av tropiske stormer og sykloner.

Engelsk og Tuvalensk er offisielle språk.

Tuvalu ble et selvstendig monarki 1. oktober 1978 og er medlem av Samvelde av nasjoner.

 Landet er økonomisk avhengig av bistand. Fiske er viktigste næringsgren. Det er lite turisme. Landet har få som er sysselsatte og halvparten av dem i offentlig sektor.

lørdag 12. januar 2019

Dobbelt statsborgerskap er vedtatt

Stortinget vedtok 6. desember lovendringer som gir dobbeltstatsborgerskap. Før loven kan tre i kraft må Norge helt eller delvis si opp en Europarådskonvensjon fra 1963. Det er 12 måneder oppsigelsestid. Det betyr at loven tidligst kan tre i kraft fra 2020.

Konsekvensene av denne loven blir at nordmenn ikke automatisk mister norsk statsborgerskap ved erverv av annet lands statsborgerskap. Det betyr også at utlendinger ikke lenger blir pålagt å si opp sitt hjemlands statsborgerskap.

De som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap kan få dette tilbake ved en forenklet behandling. Det er blant annet ikke krav om at de er bosatt i Norge. Dette vil typisk gjelde nordmenn som har flyttet til utlandet. Det vil også gjelde for innvandrere som har fått tilbakekalt sitt norske statsborgerskap som resultat av at de beholdt sitt hjemlands statsborgerskap.

Det er en regel som blir beholdt. De som automatisk får norsk statsborgerskap mister det ved fylte 22 år hvis de ikke har bodd i Norge i minst to år eller total 7 år i Norden. Dette gjelder bare de med dobbelt statsborgerskap. Det er mulig å søke om å beholde norsk statsborgerskap.

Lovendringen begrunnes delvis med at de fleste utlendinger får unntak. Et annet argument var at det vil bli lettere å tilbakekalle norsk statsborgerskap. Dette fordi det ikke er mulig å tilbakekalle et statsborgerskap dersom det fører til at en person blir statsløs.

Nordmenn som er i utlandet bør vurdere å søke om statsborgerskap så sent at søknaden ikke blir behandlet før den nye loven trer i kraft.

For utlendinger i Norge skriver UDI på sine nettside: "Hvis du ikke ønsker å si fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt, og heller vil vente på lovendringen, kan du la være å løse deg fra dette statsborgerskapet innen fristen som UDI har satt. Du risikerer da å få avslag på søknaden om norsk statsborgerskap eller tilbakekalt ditt norske statsborgerskap, men du kan søke på nytt etter at reglene er endret."

For nordmenn som planlegger å emigrere vil utsettelsen på et år ikke ha noen betydning. Det vil uansett ta tid før en kan søke om statsborgerskap i tilflyttingslandet.