fredag 27. januar 2012

Andorra

Det ligger i Pyreneene, på grensa mellom Frankrike og Spania. Det ligger såpass høyt at det er et velkjent turiststed for vintersport. Laveste punkt er 840 moh, høyeste punkt 2946 moh. Hovedstaden, Andorra la Vella ligger på 1023 moh. Man kommer dit kun via landevei. Det er mindre kjent enn f.eks. Monaco og eiendomsprisene er betydelig lavere.

Dette er et klassisk rendyrket skatteparadis.

Inntektsskatten er 10 % for personer og selskaper. Det er noen unntak. Holdingselskaper som hovedsakelig investerer utenlands betaler 2 % skatt. Utbytte fra selskaper i Andorra er fritatt. Gevinst ved salg av aksjer er også fritta hvis du eier mindre enn 25 % av selskapet eller har sittet på aksjene i mer enn 10 år. Det er 15 % skatt på gevinst ved salg av eiendom. Den reduseres eter hvor mange år du har eid boligen. Etter tretten år reduseres den til null. Egen bolig er fritt hvis du reinvesterer i annen bolig innen 6 måneder.

Privat personer betaler ikke skatt av de første 24.000 Euro. Fra 24.000 til 40.000 er skatten 5 %. renteinntekter fra bank i Andorra har et fribeløp på 3000 Euro.

Andorra har moms med en standard sats på 4,5 %. Enkelte varer som medisiner og matvarer har fått fritak eller lavere sats. På finansielle tjenester er satsen 9 %. Det er også en avgift på 5 % ved salg av eiendom.

Over 60 % av de 84.000 innbyggerne er utlendinger. Landet er lite, kun 468 kvadratkilometer, ikke stort større enn Oslo. Selv om de ikke er med i EU har de valgt å bruke Euro.

Oppholdstillatelse kreves dersom en skal bo der mer enn 6 måneder. Siden det ikke er noen kontroll av inn og utreise vil folk i praksis kunne bo der lengre en 6 mnd. uten oppholdstillatelse. Jeg har sett nettsteder der en foreslår at en ikke tar seg bryderiet med å søke oppholdstillatelse, der hele prosessen må foregå på katalansk, men bare kjøper bolig og slår seg ned der.

Arbeidstillatelse gis hvis arbeidsgiver ikke kan finne kvalifisert arbeidskraft i Andorra.

Det gis også oppholdstillatelse til de som ikke vil drive med økonomisk aktivitet i Andorra. Slik tillatelse gis til formuende, næringsdrivende med virksomhet utenfor Andorra og til kunstnere og atleter.

Et krav er at det kjøpes statsobligasjoner for 50.000 Euro. I kategorien formuende er det et krav om at en investerer totalt 400.000 Euro. 350.000 kan investeres i bolig, verdipapirer eller statsobligasjoner. En må dokumentere at en har en inntekt tilsvarende 300 % av minstelønna. I dag tilsvarer det rundt 37.000 Euro. Det er også krav om vandelsattest. I tillegg kreves det forsikring av helseutgifter, uførhet og alderdom. For de under 18 år og de over 64 år er det kun krav om helse forsikring.

Det gis ikke permanent oppholdstillatelser. Det betyr at tillatelsene alltid må fornyes. Det gis tillatelse for ett år og så økes lengden på tillatelsene gradvis til 10 år. Den eneste mulighet til å bo der uten tidsbegrensning er ved å bli statsborger. Det krever at du har bodd der i 20 år.

http://www.andorra.alloexpat.com/andorra_information/work_permit_andorra.php

Gestoria Mar har mye informasjon om Andorra på norsk.

Offisielle nettsider:

Offisielt turistkontor

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar