fredag 27. mai 2022

Puerto Rico status

Det er blitt enighet om en lov som skal avgjøre Puerto Ricos fremtidige status. Det er fremmet to lovforslag i Kongressen.

Det ene forslaget gikk ut på å gjøre Puerto Rico til en amerikansk delstat. Det andre forslaget går ut på å velge delegater til en forsamling som så skal avgjøre statusen til Puerto Rico.

Det er nå blitt enig om å kombinere disse forslagene. Det skal holdes en bindende folkeavstemming på Puerto Rico 5. november 2023. Der får innbyggerne tre alternativ, å bli amerikansk delstat, å bli en suveren stat med en samarbeidsavtale med USA og uavhengighet.

Dersom ingen av alternativene får flertall blir det en annen valgomgang i mars 2024.

Siden begge partiene er enige regner jeg med at den vil bli vedtatt i Representantenes hus. Det kan bli litt vanskeligere å få den godkjent i Senatet. Der trenger de sannsynligvis et flertall på 60. Det betyr at minst 10 republikanere må være enig. Partilojaliteten er svakere i USA, og mange republikanere er motstandere av å gjøre Puerto Rico til delstat.

Planen er å få dette vedtatt i representantenes Hus i løpet av sommeren.

Ut i fra tidligere avstemminger regner jeg med at velgerne vil at Puerto Rico skal bli en amerikansk delstat.