søndag 22. desember 2013

Sveitsisk "Lump sum taxation"

I Sveits har de en ordning der utlendinger kan forhandle seg frem til en gunstig skatteavtale. Kravet er at en har egne midler å leve av og at en ikke er næringsdrivende eller yrkesaktiv i Sveits eller i utlandet. Det å forvalte egne penger anses ikke som næringsvirksomhet. Du kan også ha inntekter i form av pensjoner og aktiviteter som ikke krever en daglig arbeidsinnsats.

En forhandler med lokale myndigheter om å fastsette den skattepliktige inntekten. Det gjøres normalt ved å ta utgangspunkt i årlig husleie eller verdi av boligen. Inntekten blir typisk fastsatt til 5 ganger årlig husleie.

Jeg har to eksempler hentet fra Micheloud & Co

Eksempel:

Månedlig husleie er 3000 franc som gir 36000 pr år. Den skattepliktige inntekten blir dermed fastsatt til 180.000 franc.

Eksempel 2

Du eier bolig til en verdi av 3000.000 franc. Årlig husleie settes til 2,5 % av dette, og blir dermed 75.000. Dette ganges opp med 5 for å få den årlige skattepliktige inntekt på 375.000 franc. Satsen på 2,5 % fastsettes ved forhandlinger og reduseres ofte for boliger med høy verdi.

Det kreves at inntekten ikke settes lavere enn 150.000 franc. Lokale myndigheter kan sette en høyere grense.

Hvor mye skatt du betaler vil være avhengig av kanton og kommune. Inntekten beskattes på 3 nivåer, føderale myndigheter, kanton og kommune. Grovt sett er skatten til disse tre nivåene like store. Høyeste marginale skattesats på føderalt nivå er 11,5 %. Totalt kan høyeste marginalskatt bli over 40 % avhengig av hvor du bor.

I regneeksemplene til Micheloud & Co bruker de en gjennomsnittssats på 30 %

Fordelen med denne ordningen er at du slipper formueskatt som kan være på inntil 1 %, slipper å lever selvangivelse, betaler null skatt på inntekter utover det inntektsgrunnlaget som er forhandlet frem.

Enkelte kantoner har avskaffet ordningen mens andre har innført begrensninger.

Føderale myndigheter vil stramme inn reglene ytterligere ved å innføre en nedre inntektsgrense på 400.000 franc. Det vil også bli holdt folkeavstemming om å avskaffe ordningen i 2014

Information leaflet lump-sum taxation