mandag 28. mai 2012

Sverige

Det nærmeste land å flytte til er Sverige. Det er bare å reise rett over grensa. Mange kan beholde samme jobb og omgangskrets. Språkbarrieren er betydelig mindre enn ved flytting til andre land. Kultur, holdninger, skattesystem og velferdsordninger er ikke så helt ulikt det vi har i Norge. Det er ingen begrensninger i innvandring. Norske statsborgere trenger ingen oppholdstillatelse og kan flytte uten noen begrensninger.

Kostnadsnivået er noe lavere enn i Norge, spesielt er boligkostnadene lave i utkantstrøk.

Skatte og avgiftsnivået er høyere totalt enn i Norge. Det skyldes at de har en høyere inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.

Offentlige finanser er ikke like gode som i Norge, og enkelte velferdsordninger, som f.eks. sykelønn er mindre generøse enn det vi har. Økonomien i Norge er i internasjonal sammenheng eksepsjonelt god.

Mer informasjon finner du på Grenstjansten

Andre artikler om Sverige:

Svensk skattekluss for norske pensjonister.

søndag 27. mai 2012

Kostnadsnivå

En av faktorene ved valg av land er kostnadsnivået. Jeg har funnet en "Cost of living index" på Expatistan. Den viser, som forventet at Norge er et dyrt land å bo i, bare Tokyo og Zürich er dyrere enn Oslo. Jeg har sett andre indekser hvor Oslo faktisk er dyrest.

expatistan.com/cost-of-living

Numbo er et nettsted med mer omfattende indekser. Men også den viser at Norge er et dyrt land. Virkeligheten er den samme uansett kilde.

numbeo.com/cost-of-living/rankings

Ved sammenligning av kostnader er det viktig å ta hensyn til hvordan en vil leve, Et sted kan det være dyrt å eie bolig og billig å leie. Andre steder kan det være dyrt å ha bil og billig å bruke kollektivtrafikk. Kostnader vil også variere internt i hvert land.