søndag 19. mars 2023

Nomad Capitalist pass indeks

 Nomad Capitalist har laget en indeks der han rangerer pass fra 199 forskjellige land.

Han tar hensyn til flere forhold enn antall land du kan reise til visumfritt. Det som også vektlegges er om dobbelt statsborgerskap er tillat, skatteregime, frihet og landets anseelse.

i 2023 er De forente Arabiske Emirater rangert høyest med Sveits og Luxembourg på delt andre plass. Norge kommer langt ned på lista. Vi er på delt 12. plass.

Det som trekker Norge ned er at det er vanskelig å flytte for å unngå skatt.

Som norsk borger kan er du omfattet av både EØS- avtalen og de nordiske avtalene. Dette gir deg mulighet til å bo og leve i de fleste europeiske land. Slike forhold er ikke med i indeksen.

New Zealand Kommer på delt 8 plass. Det er et pass som gjør det lett å bo og arbeide i Australia. Men det er ikke like fritt som innen Norden. De må ha oppholdstillatelse. Nå er det en prosess i Australia der kriminelle mister oppholdstillatelsen og blir sendt tilbake til New Zealand.

Jeg ville rangert Norge høyere enn New Zealand.

Irland har en CTA avtale med Storbritannia der de kan reise og jobbe uhindret i Storbritannia, kanaløyene og på Man. Spesielt etter Brexit er dette viktig. Irland er ikke med i Schengen, så de må visa pass ved reise til andre EU land. Jeg vil likevel rangere Irland høyere enn Portugal.

CARICOM er en organisasjon i karibia bestående av 15 medlemmer. Det er også 5 territorier som er assosierte medlemmer. Der er det også ganske fritt bor mennesker og flytte mellomland.

Ved valg av statsborgerskap bør du ta hensyn også til denne typen avtaler.

Link til indeksen.


lørdag 18. mars 2023

Luxembourg

Storhertugdømmet Luxembourg er et lite land i Nord-Europa. Det har et areal på 2 586 km² og et folketall på 645.000. Landet har tre offisielle sprak, tysk, fransk og luxembourgsk.

Luxembourg er medlem av EU, Schengen og Euro-sonen.

Økonomisk er bankvirksomhet dominerende. Luxembourg er et av de rikeste land i verden. Et spesielt trekk ved Luxembourg er at alle offentig transport er gratis.

Det er et lite land med en åpen økonomi med mye eksport av industrivarer.

Offisielle nettsider:

onsdag 15. mars 2023

Land jeg ikke vil flytte til

 Det er svært mange land jeg ikke kunne tenkt å bo i. Jeg vil her nevne noen som mange andre ser på som aktuelle.

Spania er et slikt land. Det er mye politivold. Mye fikse og trikse kultur. Risikoen for å bli svindlet er veldig høy. De har de en arbeidsmoral som ikke ligner noe. Det er ingen respekt for privat eiendom. Flytter noen inn i boligen din må du ringe politiet innen 48 timer. Etter det gjør de ingen ting. Du kan ta saken til domstolen. Det tar tid og koster penger. Det er heller ingen garanti at du vinner. Det er så ille at folk som bor der er redd for å reise på ferie.

Hellas har mye av det samme problem som Spania. Mye korrupsjons. Du må betale offentlig ansatte  som lærere , leger og byråkrater eller gjør de ikke jobben sin. Politivold og annen kriminalitet et utbredt.

Italia trenger jeg kanskje ikke nevne, men gjør det likevel. Mafia finnes. Det er et ineffektivt byråkrati. Ansatte tar lunsj halve dagen.

Australia gikk helt bananas under covid. Alle , også egne borgere ble nektet inn og utreise. Først etter lang tid med rettsak bli det åpnet opp for noen få unntak. Politiet tauet inn folk uten grunn og uten noen rettslig prosedyre. Folk ble satt i konsentrasjonsleirer med piggtråd og væpnede vakter.

Ei jente fikk politiet på døra og un fikk 10 minutter til å pakke. Grunnen var registreringsnummeret på motorsykkelen. Ut io fra det påstod politiet at hun hadde tilknytning til et bestemt distrikt. De løy til henne og sa at hun skulle slippe fri noen dager senere vis covid testen var negativ. Hun ble testet noen dager senere med negativt resultat. Hun måtte likevel sitte tiden ut. Hun mistet jobben. Det er slikt som skjer når du ikke møter opp.

Politiet har også vært unødvendig brutale mot alle som protesterte.

I en provins ble folk pålagt å laste ned en app som kan spore de. Hver gang de fikk en bestemt tekst melding måtte de ta en selfi og svare innen 15. minutter. I tillegg har Australia et høyt skattenivå og et sterk woke-kultur.

New Zealand var et land som jeg lenge mente var bedte enn Norge. Nå øker de skattene. De begrenser utlendingers mulighet til å kjøpe boliger. De vil få ned boligprisen ved hjelp av reguleringer.

De hadde også veldig strenge covid-restriksjoner og en brutal håndheving.

Singapore er varmt og dyrt. De har også strammet inn innvandringsreglene. Permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er nesten umulig. å få,

Hongkong har et brutalt politi og strenge begrensninger på ytringsfrihet. Kina respekterer ikke avtalen om selvstyre for Hongkong. Det er dermed usikkert hvilke andre innstramminger de kan komme med.

Kanaløyene og Man blir vanskeligere etter Brexit. Storbritannia har en økende woke-.kultur som styrer innvandringspolitikk. Sier du noe de ikke liker er det rett ut.

I tillegg til dette frister det lite med Latin Amerika, kanskje med unntak av Uruguay. Det meste av Asia er uinteressant. Det er mulig jeg gjør et unntak for Thailand og Malaysia. Øst-Europa tror jeg heller ikke er så aktuelt. Afrika er også helt utelukket.

Det er mulig at jeg er for kresen, men jeg ønsker å leve i et sivilisert samfunn der ting fungerer som det skal. Det er også viktig med politisk og økonomisk stabilitet og ett rettsvesen som fungerer. Klimaet bør være slik at jeg unngår vinteren, men likevel ikke for varmt. Det er også en fordel om jeg slipper å lære et nytt språk.

Det er vanskelig å finne et land som har alt dette. Det byr at jeg får noen tøffe valg.


tirsdag 14. mars 2023

Mine flytteplaner

Jeg har planer om å flytte utenlands.

Et spørsmål er når

Fortsetter jeg i min nåværende jobb går jeg av med pensjon i 2035

Jeg regner med at jeg i 2029 har oppspart nok penger til å kunne leve av det frem til jeg tar ut pensjonen. Det forutsetter at jeg bruker egenkapitalen jeg har boligen til å kjøpe en gjeldfri bolig.

Hvor skal jeg flytte?

Her er det viktig å være realistisk.

Sverige

Det som er enklest og nærmest. Det blir som Norge, men litt billigere. Trenger ingen oppholdstillatelse og kan få statsborgerskap etter 2 år.

Sveits

Skal jeg flytte til Sveits krever det litt mer. Det blir språkproblemer. Det blir litt ordning med oppholdstillatelse. De har en avtale med EFTA som gjør det forholdsvis enkelt, men jeg må dokumentere at jeg har nok penger. Sveits er ikke et billig land. Men det wr et velfungerende samfunn, med et lavt skattetrykk.

Gibraltar

Det er et lite samfunn. Etter Brexit blit det mer krevende med oppholdstillatelse. Det er et engelskspråklig samfunn med et behagelig klima. Det er ikke like vart som ellers rundt Middelhavet.

Malta

Det er en liten øy i Middelhavet. Fordelen er at det har engelsk som et offisielt språk og er omfattet av EØS-avtalen. Kostnadsnivået er lavt. Klimaet er varmt, kanskje for varmt i deler av året.

Thailand

Dette er litt mer eksotisk. Lave kostnader og vakker natur. De gir oppholdstillatelser til de med inntekter eller penger i banken. Det er langt unna, Det er også en helt annen kultur. Klimaet er tropisk. Det kan bli for varmt. Det vil også være en språkbarriere. Engelskkunnskapene er begrenset. Permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap er vanskelig å få.

Kriterier for valg av land

Jeg vil ha et velfungerende samfunn. Det må være enkelt å få oppholdstillatelse. Lave kostnader er en bonus. Men jeg vil ikke bo et sted jeg ikke liker bare for å spare penger. Jeg er også litt skeptisk til den tredje verden og alt som er latinsk. Jeg trenger ikke bo et sted hvor det er veldig varmt. Slipper jeg unna vinteren eller får en mildere eller kortere vinter holder det.

mandag 13. mars 2023

Slik fungerer EU

Det er 27 Europeiske land som er medlem av EU. Det er i dag 8 land som ar fått status som kandidatland.

Traktatene fordeler makt mellom EU sentralt og met enkelte medlemsland.

EUs institusjoner

Det eneste folkevalgte organ i EU er Europaparlamentet. Etter Brexit er antallet medlemmer redusert til 705.

Valg holdes hvert 5. år og alle EU borgere har stemmerett. En EU borger som flytter til et annet EU land har stemmerett ved EU valg der han er bosatt. De har også stemmerett ved lokale valg, Stemmerett ved nasjonale valg kan være begrenset til å bare gjelde egne statsborgere.

Små land er overrepresentert. Sverige har 21 representanter mens Tyskland har 96.

Europaparlamentet vedtar lover sammen med Rådet. Det er bare Kommisjonen som kan legge frem lovforslag, Men Europaparlamentet kan be Kommisjonen utarbeide et forslag. Budsjetter og regnskap må godkjennes av parlamentet. 

Europaparlamentet har også en kontrollfunksjon og kan avsette Kommisjonen.

Kommisjonen har ett medlem fra hvert EU- land og fungerer som EUs utøvende organ.

Kommisjonens oppgave er å fremme forslag til Europaparlamentet og å sette i verk vedtak fattet av Europaparlamentet og Rådet.

Rådet består av en minister fra hvert  medlemsland. Hvilken minister et land sender vil være avhengig av hvilke saker som behandles. Det er regjeringene i medlemslandene som sender en statsråd mår Rådet møtes.

Saker avgjøres enten med enkelt flertall, kvalifisert flertall er enstemmig.

Hvert land har en stemme. Ved kvalifisert flertall må forslaget ha støtte av 55 % av medlemmene og som i tillegg har 65 % av befolkningen.

EU ligner litt på en føderasjon

De er en felles utforming av førerkort. 20 av EU-landene bruker Euro. I Schengen er det normalt ingen intern passkontroll. Bilskilter skal følge en felles standard. EU har et uninsborgerskap som gir rett til å bo og arbeide i hele EU. EU borgere har også stemmerett ved lokale valg og EU valg der de er bosatt. Det er også en felles utforming av passene. EU har også felles grensevakter, Frontex.

EU utvidelse

Det var opprinnelig seks stater som etablerte EEC i 1957. Med flere utvidelser har antallet medlemsland vokst til 27. 

Det er nå 8 land som har kandidatstatus. Det er Albania, Bosnia-Hercegovina, Moldova, Montenegro Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og  Ukraina.

Det er Montenegro som ligger først i løypa til å bli medlem. De håper på medlemskap i løpet av 2025.

Prosessen går tregt fordi det er stor motstand mot nye utvidelser. Tyrkia har vært kandidat siden 1999. Jeg tviler på om de blir medlem.

Det er et spørsmål om hvor stort Eu kan bli. Det er ikke mange land igjen. Kosovo og Georgia er oppført som mulige medlemsland. Island Trakk sin søknad om medlemskap.

I Norge er det stor motstand mot medlemskap og vi klarer oss godt utenfor.

Sveits har sin nøytralitet og ta vare på. De har gode avtaler med EU og EFTA. Avtalene minner om EØS- avtalen. Økonomien er også så godt at de ikke trenger medlemskap.

Så har vi Liechtenstein, Andorra og Monaco som tjener mye på å være skatteparadis. De vil neppe bli medlem bare for å ødelegge det.

Scotland må først oppnå uavhengighet før de eventuelt kan søke om EU medlemskap. Det vil ta tid.De kan også møte motstand fra Spania i medlemsskapsforhandlinger. Spania vil ikke belønne løsrivelser. De er redd den kan oppfordre til tilsvarende prosesser i Katalonia.

Størrelsen på EU begynner å nærme seg en grense.  Marokko fikk blankt avslag på søknad om medlemskap for det ligger i Afrika.


søndag 12. mars 2023

Kosovo

 Kosovo har en litt spesiell status. De erklærte uavhengighet i 2008. Serbia innerkjenner ikke Kosovo som en suveren stat. Etter Kosovo krigen i 1999 har FN hat fredsbevarende styrker plassert i Kosovo.

FN anser fortsatt Kosovo som en Serbisk provins. Det er 96 stater som anerkjenner Kosovo.

Fra 1. januar 2024 vil innbyggere i Kosovo kunne reise uten visum til EU. Kosovo har av EU ikke fått kandidatstatus. Men står oppført som et mulig medlemsland.

Landet er et lite fjellrikt land med et areal på 10 905 km² og et folketall på 1,7 millioner.

Kosovo er preget at fattigdom og politisk ustabilitet. Serbere i Kosovo ønsker selvstendighet fra Kosovo.

EU har gitt Serbia kandidatstatus. Dersom Serbia blir Eu medlem vil de sannsynligvis protestere mot å la Kosovo få kandidatstatus. Prossesen med å utvide EU østover går sakte. Det vil derfor sannsynligvis ta lang tid før Kosovo eventuelt blir medlem.

lørdag 11. mars 2023

Euro

Det er nå 20 av EUs 27 medlemsland som bruker Euro.

Sedlene er felles for alle land. Myntene har felles forside, mens baksiden varier i de 23 landene som preger Euro-mynter.

Den høyeste valøren som utgis er 200 euro. 500 euro sedlene utgis ikke lengre. Det ble stoppet for å bekjempe økonomisk kriminalitet. De 500 Euro sedler som finnes er fortsatt gyldige.

Danmark fikk et unntak ved inngåelse av Maastricht-traktaten.

For å kunne bruke Euro må et land oppfylle konvergenskriteriene. Det er tre krav.

Inflasjonen skal ikke være mer enn 1,5 % høyere enn  gjennomsnittet av de tre land med lavest inflasjon.

Offentlig gjeld skal ikke overstige 60 % av brutto nasjonalprodukt. Underskuddet i statsbudsjettet skal heller ikke overstige 3 % av BNP.

Det er også krav om at renten på 5-årige statsobligasjoner ikke ska være mer enn 2 % høyere en gjennomsnittet i de tre land med lavest inflasjon.

Sverige, Polen, Tsjekkia, og Ungarn er formelt forpliktet til å innføre Euro, men har likevel valgt å ikke gjøre det. Sverige holdt folkeavstemming i 2003 om innføring av Euro. 56 % stemte imot.

Romania og Bulgaria oppfyller ikke kravene og får derfor ikke bruke Euro.

Vatikanet, Monaco, San Marino og Andorra har fått lov til å bruke Euro. De utgir også egne Euro-mynter.

Kosovo og Montenegro bruker Euro uten noen offisiell godkjenning.

fredag 10. mars 2023

Filippinene

Filipinene er en øystat i Stillehavet. Den har et areal på 343 448 km² og består at totalt 7107 øyer. Folketallet er på 109 millioner.

Det er et tropisk klima, varmt og fuktig.

Filipinene var en spansk koloni til 1898. Landet er oppkalt etter kong Filip.

Fra 1898 ble landet solgt til USA. og fikk selvstendighet i 1946. Engelsk er fremdeles et offisielt språk.

Dilipinene er kristent (katolsk) med en stor muslimsk befolkning.

Landet er vært demokratisk etter at Ferdinand Marcos ble styret i 1986.

Filipinene har stor fattigdom, mye kriminalitet og korrupsjon. infrastruktur som internett dekning og kraftforsyning fungerer dårlig. Strømbrudd er vanlig. Internetthastigheten er lav og på de mindre øyen er det ikke noe dekning.

Økonomien er i vekst de senere årene , hovedsakelig fordi landet har billig arbeidskraft.


torsdag 9. mars 2023

Malaysia

Malaysia er en føderasjon og et konstitusjonelt monarki der kongen velges. Landet har et folketall på 32 millioner og et areal på 330 290 km².

Landet består av to deler, Vest Malaysia som ligger på den Malayiske halvøy og Øst Malysia som ligger på Borneo.

Klimaet et tropisk. Temperaturen er typisk 30-32°C om dagen og 22–25 °C om natten. Det er stort sett samme temperatur gjennom hele året.

Malaysia har islam som offisiell religion. Lovverket er likevel sekulært. Men de har egne Shariadomstoler som behandler enkelte saker blant muslimer.

Det offisielle språket er malayisk sog de bruker det latinske alfabetet. Engelsk er veldig utbredt.

Landet har godt utviklet infrastruktur som veier, internett og strømforsyning.


søndag 5. mars 2023

Albania

 Albania er en republikk  i sørøst Europa ved Adriaterhavet. Landet har et areal på 28 748 km² og et folketall på 2,8 millioner.

Landet har en smal kyststripe, men preges ellers av mye fjell høye fjell i innlandet. Det er lave temperaturer med kalde vintre og snø.

Albania har et folkevalgt parlament. Presidenten velges for 5 år av parlamentet.

Landbruk er viktigste næringsvei. Det er også noe oljeutvinning. Mye inntekter kommer fra albanere som jobber i utlandet , spesielt hellas og Italia, og sender penger hjem.

Albania søkte om EU medlemskap i 2009. De fikk kandidatstatus i 2014. EU holder på med forarbeid til å starte medlemsskapsforhandlinger. 

Det er usikker hvor lang tid det tar før Albania blir EU medlem. Noe av det som er utfjordinger er korrupsjon og organisert kriminalitet. EU har også påpekt utfordringer i forhold til rettsvesenet ettereningen og offentlig administrasjon.

lørdag 4. mars 2023

Taiwan

 Taiwan er egentlig navnet på den største øya i Republikken Kina. På norsk bruker vi gjerne begrepet Taiwan om Republikken Kina. Dett gjøres for ikke å forveksle med Folkerepublikken Kina.

Republikken Kina ble etabler i 1912. Øya Taiwan ble under 2. verdenskrig overført fra Japan til Republikken Kina 

Etter den kommunistiske maktovertakelsen på fastlands Kina ble Taiwan og noen andre øyer værende igjen utenfor under navnet Republikken Kina.

Taiwan har et areal på 36 193 km² og et folketall på 24 millioner. Klima er tropisk med høy temperatur og høy fuktighet og rentid fra januar til mars.

I motsetning til fastlands Kina har Taiwan demokrati, med folkevalgt president og parlament.