mandag 16. juli 2012

Færøyene

Færøyene er en selvstyrt del av Danmark. Færøyene består av 18 øyer med totalt 48.000 innbyggere. Hovedstaden Tórshavn har 12600 innbyggere. Øygruppa ligger isolert ute i Atlanterhavet. Været skifter fort. Det er ikke spesielt høye eller lave temperaturer. Det ligger normalt på 3-4 grader om vinteren og 9-10 grader om sommeren.

Færøyene har eget språk, egen lovgivende forsamling og egne pengesedler. De har selvstyre på alle områder unntatt statsforfatningen, statsborgerskap, høyesterett, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt valuta- og pengepolitikk. Dansk og færøysk er offisielle språk. De er ikke medlem av EU og er dermed ikke omfattet av EØS.

De nordiske avtalene gjelder.

Næringslivet består av fiskeri, hvalfangst og sauehold. De leter etter olje og håper å få store oljeinntekter.

Skatten er høy. Det skal betales skatt til Førøyene og i tillegg til kommune. Kommunal inntektsskatt varierer mellom 16 og 22 %. Nasjonal inntektsskatt er progressiv. Den er 15 % på inntekt mellom 65.000 og 235.000, 20 % på inntekt mellom 235.000 og 330.000, 25 % på inntekt mellom 330.000 og 800.000. Alt over 800.000 skattlegges 30 %.

I tillegg er det 5 % innbetaling til obligatorisk alderspensjon og 5,56 % til andre trygdeytelser.

Tradisjonelt har Færøyene vært blant de mer konservative i Norden i forhold til alkohol, homofili og abort. Religionen står sterkt. 83 % er medlem av folkekirken. Det er kanskje ikke det første sted en tenker på å flytte til, men for de som vil ha noe utenom det vanlige kan det være et alternativ.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider
Skattemyndighetene
Turistkontor

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar