onsdag 29. august 2018

Irland

Irland er en republikk som dekker mesteparten av øya Irland. Landet har to offisielle språk irsk og engelsk. Det offisielle navnet på republikken er Eire på irsk og Ireland på engelsk.

Landet har et areal på 70.280 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Etter Brexit blir Irland eneste EU land med engelsk som offisielt språk.

Klimaet er maritimt med milde vintre og kjølige somre. Det er forholdsvis mye nedbør.

Irland har en folkevalgt president og et parlament med to kamre, senatet og representantenes hus. Senatet har svært begrenset makt.

Selskapsskatten er lav på kun 12,5 %. Skatt på lønninger er progressiv med to trinn på 20 og 40 % i tillegg er det innbetalinger til trygdesystemet. Spesielt den lave selskapsskatten har tiltrukket seg en del stor firmaer innen IT og kommunikasjon.

Siden landet er medlem av EU vil det være omfattet av EØS-avtalen. Med engelsk som offisielt språk vil det ikke nødvendigvis by på store språklige barrierer.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes offisielle sider
Skattemyndighetene

lørdag 28. juli 2018

Fiji

Fiji er en øystat i Stillehavet. Den består av 332 øyer. Bare 110 av øyene bebodd.

Landet har 859 200 innbyggere og et areal på 18 333 km².

Fiji er en republikk med en president som statsoverhode og et folkevalgt parlament. Det har vært flere tilfeller av militær innblanding. Siste gang var i 2006. En stor konflikt er mellom de opprinnelige innbyggeren og etterkommere etter indere. Politiske skiller og stemmegiving følger i stor grad etniske skillelinjer.

Offisielle språk er engelsk, fijiansk og hindustani

Fiji har et tropisk maritimt klima med varm temperatur året rundt. Det er en varm sesong fra november til april mens det er kjøligere fra mai til oktober. Temperaturen i den kjøligste sesongen er i gjennomsnitt 22 °C .

Det er variabel mengde regn, men mest i den varme sesongen og spesielt i innlandet. På de større øyene er det mer regn sør-øst enn nord-vest

Det er moderat med vind, men øyene treffes av en syklon normalt en gang i året. Den siste kraftige syklonen traff 20. februar 2016, medførte enorme materielle skader og 44 omkomne.

Hvor idyllisk det er å bosette seg på Fiji kan diskuteres, men skulle du ha lyst er det mulig. De gir oppholdstillatelser til de med høy nok formue eller utenlandske inntekter å leve av.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

mandag 9. juli 2018

Mikronesiaføderasjonen

Mikronesiaføderasjonen er en republikk i det nordlige Stillehavet med et areal på 708 km² og et folketall på 105.000. Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer som strekker seg ca. 2.900 km fra øst til vest.

Mikronesiaføderasjonen består av fire delstater. De har en folkevalgt kongress som også velger president. Øyene har en avtale med USA som sikrer økonomisk og militær bistand.

Klimaet er tropisk, varmt og fuktig med mye nedbør.

Økonomien er basert mye på fiske, jordbruk og økonomisk støtte fra USA. Dårlig infrastruktur og øyenes isolasjon gjør at det er lite satsing på turisme.

De har trygdesystem med uføretrygd og alderstrygd og trygd til gjenlevende. Systemet finansieres med en trygdeavgift på 15 % som deles likt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Trygdesystemet

søndag 8. juli 2018

Costa Rica

Costa Rica er en republikk i Mellom-Amerika med et areal på 51,060 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Klimaet er tropisk året rundt. Temperaturen er stabil gjennom året, men varierer mellom regioner. Ved havnivå er temperaturen 27 grader i gjennomsnitt. Høyere opp er temperaturen lavere. Hovedstaden San Jose ligger på 1150 meter og har 20 grader som gjennomsnitt. Høyest opp i fjellene er temperaturen helt ned i 20 grader. Regntiden er fra mai til november. I enkelte regioner regner det da konstant. Det er mer nedbør på østkysten enn langs Stillehavet.

Landet er økonomisk og politisk stabilt. Det var en 44 dagers borgerkrig i 1948 som endte med at en ny grunnlov ble vedtatt og militæret oppløst. Det har også vært noen demonstrasjoner av offentlige ansatte i protest mot lønninger og privatisering.

Økonomien er bedre enn andre land i Mellom-Amerika. Det er økonomisk vekst og moderat inflasjon. De har offentlig helsevesen, trygdesystem og bruker mye offentlige midler på utdanning. Til tross for dette er Costa Rica et u-land med forholdsvis høy andel fattige. Landet sliter med dårlig infrastruktur og en byråkratisk og lite effektiv offentlig sektor. Costa Rica har store underskudd på offentlige budsjetter og opplevde en likviditetskrise i 2017. Økning av inntektsskatt og moms blir vurdert.

Det er spesielt populært for amerikanske pensjonister å flytte hit. Oppholdstillatelse er lett å få. Det kreves bare en inntekt på 1000 dollar i måneden. Det er planer om å øke dette kravet til 2500.

Utenlandske pensjoner og andre inntekter blir ikke beskattet. Ellers så er inntektsskatten på inntil 30 %. Momsen er på 19 %. Medlemskap i det offentlige helsevesen koster 11-13 %.

Les også omtalen av Panama

fredag 6. juli 2018

Marshalløyene

Marshalløyene er en republikk i Stillehavet. Den ligger nær ekvator og litt vest for datolinjen. Øygruppen består av 29 atoller og fem øyer. Den har et areal på 181 km² og et folketall på 54000.

Klimaet er tropisk. Temperaturen ligger mellom 25 og 30 grader året rundt. Øyene blir ofte truffet av tropiske sykloner.

Parlamentet har et underhuset bestående av 33 senatorer som er direkte folkevalgt. Det er også underhuset som velger presidenten. Overhuset består av 12 lokale høvdinger og har bare en rådgivende funksjon.

De har en avtale med USA som gjør at de får økonomisk støtte i bytte mot at USA får ha militære baser. Avtalen gir også innbyggeren mulighet til å emigrere til USA.

Marshalløyene har et lavt skattenivå. Lønn inntil 10.400 dollar beskattes med 8 %, mens det overskytende beskattes med 12 %.

Næringsdrivende betaler 80 dollar i skatt på bruttoinntekt inntil 10.000 og 3 % av bruttoinntekt over 10.000.

Det er også innbetaling til trygdesystemet. Satsen er 8 % av inntekt inntil 10.000 dollar per kvartal til pensjonskassen og 3,5 % til et helsefond. For næringsdrivende er grunnlaget 75 % av bruttoinntekt.

Offisielle nettsider:

Ambassade i USA
Parlamentet

onsdag 4. juli 2018

Chile

Chile er et langt smalt land i Sør-Amerika ved stillehavskysten. Det er 4300 km lang og i gjennomsnitt 175 km bredt. Landet har et areal på 756 950 km² og et folketall på 17,5 millioner.

Klimaet varierer sterkt. I nord er det mer ørkenlignende, sentral Chile tilsvarer Sør Europa og lengst i sør er det de laveste temperaturene mws mye regn og snø, men også med mindre variasjon gjennom året.

Andesfjellene som er verdens lengste fjellkjede går langs hele østsiden der høyeste punkt er 6891 meter. Klimaet vil derfor variere sterkt fra lavlandet og opp i fjellene.

Dett er hyppige jordskjelv, spesielt i sør og tsunamier forekommer ofte. I tillegg er det flere aktive vulkaner.

I forhold til demokrati, stabilitet, økonomisk utvikling og fravær av korrupsjon er Chile bedre enn de andre landene i Latin-Amerika. De er nesten på nivå med et industriland.

Det totale skattenivået er lavt. Inntektsskatten er progressiv med 40 % som høyeste sats. Næringsinntekt og kapitalinntekt beskattes med 20 %. Pensjoner er fritatt for skatt. Utlendinger fritas for all skatt på utenlandske inntekter de første tre årene.

Oppholdstillatelse er lett å få for pensjonister og andre med utenlandske inntekter høy nok til å leve av.

For de som kan spansk eller er villige til å lære og som foretrekker Latin-Amerika er det et godt alternativ. Det er en lang vei å reise. Jordskjelvene er også et forhold som trekker ned.

onsdag 6. juni 2018

Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

Regjeringen har hatt på høring et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Det betyr at utlendinger kan bli norske statsborgere uten å gi opp sitt hjemlands statsborgerskap. Hovedregelen i dag er at utlendinger må si opp sitt gamle statsborgerskap innen et år etter at de har fått norsk statsborgerskap.

Over halvparten av utlendingene får av forskjellige grunner unntak. Det er heller ingen aggressiv opp følging av de utlendinger som beholder sitt opprinnelige statsborgerskap i strid med regelverket.

Norske statsborgere som blir statsborgere i et annet land vil normalt tape sitt norske statsborgerskap. Det vil bli endret slik at de beholder sitt norske statsborgerskap.

Det vil bli innført en ordning der de som har mistet sitt norske statsborgerskap som følge av prinsippet om kun ett statsborgerskap skal kunne søke om å få det tilbake.

For nordmenn som emigrerer betyr det at de kan bli statsborgere i landet de flytter til med alle tilhørende rettigheter uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Nye regler vil sannsynligvis gjelde tidligst fra 1. januar 2019. Det er såpass bred oppslutting om dobbelt statsborgerskap at jeg regner med at dette går igjennom. Det kan bli noe debatt om detaljer og formuleringer, men hovedprinsippene er det enighet om.

søndag 3. juni 2018

Guam

Guam er et amerikansk territorium i Stillehavet. Guam har et areal på 549 km2 og en befolkning på 161.001.

Klimaet er tropisk. Det betyr at det er varmt og fuktig året rundt. Temperaturen er stort sett forholdsvis stabil mellom 22°C og 30°C hele året. Det som trekker ned er at Guam ligger i tyfonbeltet. Det betyr at det er risiko for tyfoner hvert år spesielt i oktober og november.

Økonomisk er det Forsvarsdepartementet og turisme som er de viktigste faktorene. Den føderale inntektsskatten kreves inn og beholdes av lokale myndigheter.

Guam har egen guvernør som velges hvert fjerde år. De har også egen lovgivende forsamling som består av 15 senatorer som velges hvert andre år.

Guam er ikke en amerikansk delstat. Det betyr at de ikke har samme innflytelse føderalt som amerikanske delstater. Guam velger en representant uten stemmerett til Representantenes hus. Dette er samme ordning som Puerto Rico har.

Flertallet av innbyggerne ønsker en sterkere tilknytting til USA. Det er en prosess som har pågått over lengre tid. Det er tanker om å bli egen delstat eller å gå sammen med Hawaii, eventuelt med Nord-Marianene.

mandag 12. mars 2018

Østerrike

Østerrike er en forbundsstat bestående av 9 delstater. Landet har 8,7 millioner innbyggere og et areal på 83 870 km².

Østerrike er medlem av EU og har tysk som offisielt språk.

Landet er politisk og økonomisk stabilt. Landet har grunnlovfestet nøytralitet. Hver delstat har eget folkevalgt parlament og regjering.

På føderalt nivå er det et parlament bestående av to kamre. Det ene er nasjonalrådet som velges ved direkte valg hvert 5. år. Det andre er forbundsrådet som velges av delstatsparlamentene.

Forbundspresidenten velges ved direkte valg hvert 6. år. og har kun en seremonielt funksjon.

Økonomien er god. Østerrike er 7. rikeste land i verden. Landet har lav inflasjon og lav arbeidsledighet.

De viktigste industriene er turisme, handel og bank.

Økonomien har vært preget av det de kaller sosial markedsøkonomi, med sterke fagforeninger og der mye industri var nasjonalisert. De siste 20-30 årene er mye er privatisert.

Klimaet blir beskrevet som kjølig/temperert. Om vinteren kan det være like kaldt som i Skandinavia.

søndag 25. februar 2018

Man

Man er en brittisk øy som ligger i Irskesjøen. Den er 587 km2 stor og har et folketall på 85 000 innbyggere. Øya er ikke en del av Storbritannia og er heller ikke medlem av EU.

Klimaet blir beskrevet som mildt og fuktig. Øya har kjølige somre og milde vintre. Det er mer nedbør enn ellers i Storbritannia.

Man har egen lovgivende forsamling med stor grad av selvstyre. De har egen valuta Manx pund som har samme verdi som et engelsk pund.

Tidligere var Man kjent som et skatteparadis. De har fremdeles gode ordninger for egne innbyggere. Høyeste marginalskatt er 20 %. Formuende som flytter til Man kan få innvilget et tak på skatten slik at de betaler maksimalt 150.000 pund i året.

Det er også obligatorisk med innbetalinger til trygdesystemet. Næringsdrivende betaler 8 % av inntekt inntil ca 40.000 pund og 1 % på det overskytende inntekt. Arbeidsgivere betaler 12,8 %. Arbeidstakere betaler 11 % av lønn inntil 40.000 pund og 1 % på overskytende lønn.

Selskapsskatten er normalt 0 %. Det er noen unntak. Bankvirksomhet beskattes med 10 %. Bedrifter som driver varesalg til forbrukere på Man betaler 10 % hvis inntekten er større enn 500.000 pund. Selskaper som tjener penger på land og eiendom betaler 20 %.

Det er moms på 20 % og avgifter på tobakk og alkohol. I forhold til moms og toll er Man i union med Storbritannia og EU.

Alle som flytter til Man for å arbeide må søke om arbeidstillatelse. Det er ingen begrensninger på EØS borgere som vil bo der uten å arbeide.

Les også omtalen av Jersey og Guernsey.

Viktige nettsider:

Myndighetenes offisielle side.
Offisielle turistkontor