Skatt ved utflytting

Det er strenge regler for opphør av skatteplikt til Norge ved utflytting. Ved midlertidig opphold i utlandet har en full skatteplikt til Norge. Normalt vil norske myndigheter hevde at du bor i utlandet midlertidig. For å bli ansett som fast bosatt i utlandet er det tre vilkår som må oppfylles:

•at du har tatt fast opphold i utlandet
•at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
•at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge

 Dersom du har bodd i Norge i 10 år før utflytting vil du fortsatt være skattepliktig til Norge tre skatteår etter at disse vilkårene er oppfylt.

Norge har inngått skatteavtaler med en lang rekke land for å hindre at personer blir dobbeltbeskattet. De som er skattepliktig til Norge og et annet land kan få norsk eller utenlandsk skatteplikt redusert eller eliminert. I beste fall vil en slik skatteavtale innebære at du kun skattlegges etter reglene i det landet du er bosatt i. Dersom det landet har lav eller ingen skatt på din inntekt er dette åpenbart svært gunstig. Skatte avtalen kan føre til at du betaler full norsk skatt og får fradrag for skatt betalt i utlandet. Da blir konsekvensen at du totalt betaler full norsk skatt.

Sjekk skatteetaten.no for mer informasjon.

4 kommentarer:

 1. Full skatt i 3 år + utflyttningsåret, men etter 3 år hva da? Får man kommuneskatten tilbake? Får man toppskatten tilbake? Får man kun 10% skatt på renteinntekter og ingen formueskatt, dvs fiormueskatten tilbakebetalt? Noen som vet??

  SvarSlett
  Svar
  1. Etter denne treårs perioden betaler du ikke skatt til Norge. Det er noen unntak. Arbeid i Norge eller for den norske stat. Næringsvirksomhet i Norge. På pensjoner er det kildeskatt. Skatteavtaler kan føre til at norsk skatt reduseres eller faller bort. Skatteplikten gjelder all inntektsskatt.
   Dersom du velger å være frivillig medlem i norsk folketrygd må du uansett betale avgift til folketrygden.
   Du bør sjekke detaljer rundt dette på www.skattetaten.no
   Det er generelt vanskelig å overbevise myndighetene om at utflyttingen er permanent. Ofte vil den første tiden bli ansett som midlertidig. Først når du har slått deg ned permanent begynner de å telle tre år.

   Slett
 2. Det er noen unntak. Arbeid i Norge eller for den norske stat. Næringsvirksomhet i Norge.

  Om man er ansatt i et norskregistrert rederi eller et norskregistrert bemanningsselskap for arbeid på båt, vil det falle inn under det ovenfornevnte?

  Ved et slikt ansettelsesforhold, vil det da si at selv om man har vært fast bosatt i utlandet i over tre år så vil ikke den skattemessige forpliktelsen til Norge opphøre?

  SvarSlett
  Svar
  1. Dette er ikke ment som noen uttømmende beskrivelse av skattereglene. Skatt ved utflytting er et minefelt. Det er regler for generell skatteplikt, skatt begrenset til visse typer inntekt, skatte avtaler og ulik praktisering av regelverket. En må søke hjelp på skatteetaten.no eventuelt bruke revisor eller advokat med spesialisering i skatterett. Generelt vil inntekt i Norge være skattepliktig i Norge samt at Norske statsborgere vil normalt måtte betale norsk skatt på lønn fra den norske stat eller andre norsk arbeidsgiver.

   Slett