torsdag 14. juni 2012

Danmark

Danmark er det landet i Norden som, etter Sverige, står oss nærmest. Landet har et areal på 43.094 km² og et folketall på 5,7 millioner. Danmark består av en halvøy, Jylland og en rekke øyer. Danmark har to selvstyrte områder, Færøyene og Grønland.

Vintrene er mildere enn i Norge, men det er kjølige somre. Det er en del vind. Klimaet varierer lite mellom de forskjellige regioner.

Danmark er et konstitusjonelt monarki med et stabilt demokratisk styre. Inntektsskatten er høyere enn i Norge. De har offentlig helsevesen og velferdsordninger på nivå med Norge. Danmark er medlem av EU men bruker fortsatt danske kroner.

Etter en reform i 2007 ble Danmark delt inn i fem regioner og 98 kommuner.

De nordiske avtalene gjelder fullt ut, slik at nordmenn ikke trenger arbeids- eller oppholdstillatelse. Nordiske borgere kan få statsborgerskap etter to år, Språket er nok en barriere, men sannsynligvis lettere å takle enn et totalt fremmed språk. Prisnivået er lavere enn i Norge med lavere avgifter på varer.

Offisielle nettsider:

Folketinget
Ny i Danmark

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar