søndag 9. desember 2012

Canada begrenser innvandringen

Canada har suspendert innvilgelse av oppholdstillatelser innen fler forskjellige kategorier.
I følge en artikkel i Forbes gjelder dette to ordninger, Skilled worker program og Investor Visa.
Man regner med at det vil komme nye ordninger i 2013 rettet mot unge velutdannede med jobb tilbud, og at håndverkere /fagarbeidere skal kunne komme og etablere egen virksomhet.
De forskjellige provinsene har ordninger der utlendinger kan bosette seg hvis de går inn som aktive eiere i lokal virksomhet. Minimumsinvesteringen og andre kriterier varierer, men du må regne med å investere 400.000 kanadiske dollar eller mer.

Artikkel om Canada