EØS og Sveits

Foruten norden består EØS av alle EU landene og Liechtenstein. Sveits har en egen avtale med EU som også omfatter EFTA land som er så lik EØS avtalen at det er naturlig å ta den med her. Det er i prinsippet fritt å flytte til et annet EØS land og Sveits. Får du jobb, starter egen virksomhet, er pensjonist eller har egne midler å leve av får du bli. Prosedyrene kan variere fra en søknad om oppholdstillatelse til kun en registrering. men bli får du hvis du oppfyller kravene.

Land jeg har omtalt:

Irland
Kroatia
Kypros
Liechtenstein
Malta
Sveits
Tyskland
Gibraltar
Østerrike

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar