søndag 9. mars 2014

Kroatia blir med i EØS

Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013. Kroatia har likevel ikke vært med i EØS. I desember ble forhandlingene om å utvide EØS ferdige. Regjeringen vil nå legge det frem for Stortinget. Avtalen må godkjennes av alle EØS landene. Det vil antageli skje i løpet av april. I forhold til fri flyt av arbeidskraft har alle EØS landene mulighet til å ha restriksjoner i en overgangsperiode på 7 år. Norge, Sverige, Danmark og Finland kommer ikke til å ha noen slike begrensninger. Kroatia er et lite land og det vil uansett bli liten innvandring fra Kroatia.

Fra 2023 er Kroatia medlem av Schengen og har innført Euro.

Mer om dette på regjeringens nettsider.