mandag 4. november 2019

Amerikansk Samoa

Dette er et amerikansk territorium i det sørlige Stillehavet. Øya ligger halvveis mellom Hawaii og New Zealand. den har et areal på 199 km og et folketall på 55.500. Øygruppen består av fem vulkanske øyer og to mindre korallatoller

Utøvende myndighet ligger hos en guvernør som velges av folket for fire år. Parlamentet består av representantenes hus og et senat. Representantenes hus har 21 medlemmer som velges av folket for to år. Senatet har 18 senatorer som velges av lokale stammehøvdinger for seks år.

Øya har status som amerikansk biland administrert av innenriksdepartementet. Både engelsk og samoansk er offisielle språk.

Amerikansk Samoa har egne regler for innvandring og statsborgerskap. I forhold til innvandring er Samoa ikke sidestilt med resten av Amerika. Amerikanske borgere kan likevel fritt bosette seg.

Det er strenge regler for å eie land. Du må være minst 50 % etnisk samoansk for å lovlig eie land.

Øya har ofte tropiske sykloner og mye nedbør, omtrent 5000 mm i året. Det er også en aktiv vulkan. Temperaturen ligger  normalt på 27-28 grader.

Turisme og tunfiskindustri er viktigste næringsveien. Arbeidsledigheten er høy og  de er avhengig av amerikanske subsidier. De betaler ikke eiendomsskatt eller skatt til føderale myndigheter. All skatt går til lokale myndigheter.

søndag 3. november 2019

San Marino

San Marino er en liten republikk som er fullstendig omgitt av Italia. Landet ligger nord-øst for Italia, ikke langt fra Rivieraen og Rimini ved Adriaterhavet. Med et areal på 61 km² er det bare to stater (Monaco og Vatikanstaten) i Europa som er mindre. Folketallet er 33.000.

San Marino ble etablert i 301 og hevder at de er verdens eldste suverene stat. De hevder også at de har den eldste skriftlige grunnlov. Den  er fra år 1600 og består av seks bøker skrevet på latin.

Klimaet er litt kjøligere enn ellers ved Middelhavet. San Marino ligger 55 meter over havet, men det høyeste fjellet, Monte Titano går helt opp til 729 meter. Temperaturen kan om vinteren falle ned under null. Snøfall forekommer oppe i høyden.

 Språket er italiensk. Valutaen er Euro. San Marino lager sine egne euromynter.

Skattene er lave. Selskapsskatten er 19 %. Skatt på kapitalavkastning er 5 %, mens renter beskattes med 13 %. Det er moms og i tillegg avgift på det som importeres. All import må gå via Italia. Det er ellers ingen grensekontroll mellom Italia og San Marino.

Finansindustri og turisme er det viktigste næringsgreiner, men det produseres også ost og vin.

lørdag 2. november 2019

Dobbelt statsborgerskap innføres fra nyttår

Stortinget vedtok i desember i fjor å tillate dobbelt statsborgerskap. Denne lovendringen har regjeringen nå vedtatt at skal tre i kraft 1. januar 2020. Grunnen til denne forsinkelsen er at Norge måtte si opp deler av en Europarådskonvensjon fra 1963. Det er 12 måneder oppsigelsestid.

Lovendringen betyr at nordmenn som blir statsborgere i et annet land ikke automatisk mister norsk statsborgerskap. Nordmenn som har mistet statsborgerskap som følge av dagens regler kan søke om å få det tilbake.

Utlendinger som søker om norsk statsborgerskap trenger ikke si opp sitt hjemlands statsborgerskap. Hovedprinsippet har vært at utlendinger måtte si opp sitt hjemlands statsborgerskap. Det var imidlertid så mange unntak at de fleste ble fritatt. Faktisk ble det høye antall unntak brukt som argument for å endre love. Det gjør at lovendringen i mange tilfeller ikke vil ha noen vesentlig praktisk betydning.