mandag 11. mars 2013

Gibraltar

Gibraltar er et brittisk oversjøisk område. Gibraltar ligger ytterst på den Iberiske halvøy. Det er et lite område på 7 kvadratkilometer og et folketall på 30.000. Det har vært under engelsk styre side 1713. Engelsk er offisielt språk. Gibraltar er en del av EU. Valutaen Gibraltar pund er knyttet til brittiske pund. Gibraltar har stor grad av autonomi, med egen grunnlov og lovgivende forsamling. Spania gjør krav på Gibraltar, men det blir avvist av brittiske myndigheter. Ved to folkeavstemminger har innbyggerne sagt ja til fortsatt brittisk styre. Flertallet har vært på nesten 100 %.

Det er offentlig helsevesen og trygdesystem. Arbeidsgiver betaler 20 % av lønn i sosiale avgifter og lønnsmottaker betaler 10 % Næringsdrivende betaler 20 %. Det er et øvre tak på innbetalinger på 1700 pund for arbeidsgiver, 1300 pund for lønnsmottakere og 1600 pund årlig for selvstendig næringsdrivende.

Lønnsmottagere kan velge mellom en høy skatt på inntil 40 % av nettoinntekt eller en lavere skatt på inntil 28 % av bruttoinntekt. Aksjeutbytte er normalt skattefritt hvis det ikke blir ansett som næringsinntekt. Selskapsskatten er 10 %. For "utility companies" og selskaper som utnytter markedsdominans er skatten 20 %.

Det er inntil 12 % toll på det som importeres. Det legges avgift på alkohol og tobakk. Det er også en progressiv avgift på omsetning av eiendom, med store fribeløp og 5,5 % som høyeste sats. Det finnes også ordninger der de som bor på Gibraltar uten lokale inntekter kan få en marginalskatt på ned mot 2 %, men med 20.000-30.000 pund som et minimumsbeløp.

Offisielle nettsider:

Government of Gibraltar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar