søndag 17. februar 2013

Singapore

Singapore er en bitteliten øystat sør for Malaysia. Folketallet er rett over 5 millioner. 1 av 4 er utlendinger. Landet er en demokratisk republikk. Regjeringspartiet har hatt rent flertall siden Singapore ble uavhengig i 1959. Partiet har blitt beskyldt for å bruke ufine metoder mot opposisjonen.

Det er et veldisiplinert samfunn med svært strenge regler.
Dødsstraff praktiseres.

Innvandringsreglene er liberale for fremmedarbeidere og investorer.

De har et svært lavt skattenivå. Det er ingen skatt på kapitalavkastning. Det er ingen dobbelt beskatning slik at den skattet firmaet betaler av overskuddet er det eneste eierne betaler. Den generelle selskapsskatten er 17 %. Selskaper som oppfyller enkelte krav vil få en sats på 8,5 % på de første 300.000 dollar av overskudd. Av disse 300.000 dollar kan man bli fritatt for skatt på de første 100.000 de tre første år.

Singapore corporate tax guide

Inntektsskatten for privatpersoner er progressiv med 22 % som høyeste sats.
Singapore tax rates

Fremmedarbeider må betale en egen avgift.

På varer og tjenester legges det en GST (goods and service tax) med 7 %.

Det er ellers lite av andre avgifter, men det er noe på biler, tobakk og alkohol.
De har også eiendomsskatt beregnet på grunnlag av utleieverdien.


Offisielle nettsider:

Singapore Government.
Inland Revenue Authorety

Sjekk også ut Hong Kong