søndag 25. februar 2018

Man

Man er en brittisk øy som ligger i Irskesjøen. Den er 587 km2 stor og har et folketall på 85 000 innbyggere. Øya er ikke en del av Storbritannia og er heller ikke medlem av EU.

Klimaet blir beskrevet som mildt og fuktig. Øya har kjølige somre og milde vintre. Det er mer nedbør enn ellers i Storbritannia.

Man har egen lovgivende forsamling med stor grad av selvstyre. De har egen valuta Manx pund som har samme verdi som et engelsk pund.

Tidligere var Man kjent som et skatteparadis. De har fremdeles gode ordninger for egne innbyggere. Høyeste marginalskatt er 20 %. Formuende som flytter til Man kan få innvilget et tak på skatten slik at de betaler maksimalt 150.000 pund i året.

Det er også obligatorisk med innbetalinger til trygdesystemet. Næringsdrivende betaler 8 % av inntekt inntil ca 40.000 pund og 1 % på det overskytende inntekt. Arbeidsgivere betaler 12,8 %. Arbeidstakere betaler 11 % av lønn inntil 40.000 pund og 1 % på overskytende lønn.

Selskapsskatten er normalt 0 %. Det er noen unntak. Bankvirksomhet beskattes med 10 %. Bedrifter som driver varesalg til forbrukere på Man betaler 10 % hvis inntekten er større enn 500.000 pund. Selskaper som tjener penger på land og eiendom betaler 20 %.

Det er moms på 20 % og avgifter på tobakk og alkohol. I forhold til moms og toll er Man i union med Storbritannia og EU.

Alle som flytter til Man for å arbeide må søke om arbeidstillatelse. Det er ingen begrensninger på EØS borgere som vil bo der uten å arbeide.

Les også omtalen av Jersey og Guernsey.

Viktige nettsider:

Myndighetenes offisielle side.
Offisielle turistkontor