lørdag 28. januar 2012

Monaco

Dette er et lite fyrstedømme som er et velkjent tilholdssted for millionærer.
Landet er lite, under 2 kvadratkilometer og kun 38.000 innbyggere. Bare 6000 av innbyggerne er statsborgere av Monaco.

Boligprisene er skyhøye. En ettromsleilighet kan fort koste en million dollar.
Inntektsskatten ble avskaffet i 1870. De har et godt utbygd helsevesen og trygdesystem som medfører høye sosiale avgifter for arbeidsgivere og næringsdrivende. Arbeidsgivere betaler inntil 48 % av lønna i sosiale avgifter. Det er vel ikke unaturlig at arbeidsgivere tar hensyn til dette ved lønnsfastsettelsen slik at noe av fordelen av skattefri lønn forsvinner. Næringsinntekt beskattes med 33 % hvis over 25 % av omsettingen skjer utenfor Monaco.

Det er også en avgift på omsetning av eiendom på 7,5 %. Bygninger som er inntil fem år gamle er fritatt for denne avgiften, men selger må da betale moms.Med de høye eiendomsprisene så vil dette gi store inntekter. Det er en avgift på 1 % av huslea som leitaker må betale. Leietaker må registrere husleiavtalen hos myndighetene innen 3 måneder. Avgiften må betales for hele leieperioden på en gang. Dersom kontrakten går over mer enn 3 år kan avgiften betales i avdrag. Da betales avgiften for tre år om gangen.

Monaco har tollunion med Frankrike. Det kreves inn moms etter franske regler med en standardsats på 20 % og en lav sats på 5,5 %. Avgifter på alkohol, tobakk og edle metaller ligger også på fransk nivå.

Ellers så gir kasinoet store inntekter.

For EØS borgere er det lett å få oppholdstillatelse. Det er krav om at du har jobb eller etablert næringsvirksomhet. Oppholdstillatelse kan også gis til de som har tilstrekkelig med egne midler eller blir forsørget av andre. Det er også krav om vandelsattest, og at du eier eller leier bolig. Oppholdstillatelse gis for et år av gangen. Det er mulig å få en treårig oppholdstillatelse, men da er det et krav om å ha bodd i Monaco i tre år. De som har bodd i Monaco i ti år kan søke om en tiårig oppholdstillatelse. Jeg har ikke funnet noen opplysninger om oppholdstillatelse uten tidsbegrensning. Alle som søker må inn til et intervju. Dokumenter som ikke er på fransk, engelsk eller italiensk må oversettes. Søknadsskjema er på fransk med engelsk undertekst. Det er mulig dette kan tolkes som et uttrykk for at Monaco ikke har det samme hatforholdet til engelsk som en finner i Frankrike.

De høye boligprisene som også slår ut på leiemarkedet er nok det største problemet for de som vil flytte dit.

Frankrike er det eneste land Monaco har skatteavtale med, en avtale som gjør at franske statsborgere betaler vanlig fransk skatt.

Politiet slår hardt ned på all uorden og kriminalitet. Politiet har vide fullmakter til telefonavlytting. Det er kameraovervåking bokstavelig talt over alt. Myndighetene registrerer bilnummeret på alle biler som reiser inn eller ut av landet. De som dømmes for lovbrudd får normalt maksimumsstraff. Monaco blir beskrevet som et veldig trygt sted å være. Jeg har lest påstander om at utlendinger som ikke oppfører seg ordentlig blir sendt rett ut. Reglene for statsborgerskap er strenge. Det kreves 10 års botid og foretas sjekk av bakgrunn og økonomi. De har satt en årlig grense på 45 personer som kan få statsborgerskap. Det er prinsen selv som innvilger søknader.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes offisielle nettsider.

2 kommentarer: