søndag 10. mars 2013

Hong Kong

Hong Kong er kanskje mest kjent som et frihandelsområde. Det var en britisk koloni frem til Kina tok over i 1997 da en 99 årig leieavtale gikk ut. Ifølge en avtale forblir Hong Kong en egen økonomisk sone som styrer indre anliggende selv. Denne avtalen gjelder i 50 år fra overtakelsen. Hong Kong er svært vestlig kulturelt, med britisk basert skolesystem og rettsvesen. Engelsk er også et offisielt språk. Med et areal på 1104 kvadratkilometer og et folketall på 7 millioner blir det et tett befolket område. Dette skyldes hovedsakelig innvandring fra Kina. Mye av landområdet tas opp av fjell og naturreservat slik at bare 1/4 av landområdene er utviklet. Boligprisene er skyhøye.

Selv om Hong Kong er kjent for sitt kapitalistiske system og ligger høyest på Index of economic freedom er økonomien blitt stadig mer regulert. Det er lovfestet minstelønn og obligatorisk innbetaling til pensjonskasser. Det er også forbud mod diskriminering.
Skattene er fremdeles lave med 17 % som høyeste marginalskatt på lønn. Selskaper betaler 16,5 % skatt mens andre næringsdrivende betaler 15 % skatt.

For eiendom beregnes skatten til 15 % av overskudd ved utleie.

Det legges også avgifter på alkohol og tobakk.

Ved førstegangs registrering av biler betales en avgift avhengig av verdien på bilen. Det gis reduksjon i denne avgiften for miljøvennlige biler. Registreringen må fornyes hver år eller hver 4 måned. Det betales da en avgift avhengig av type kjøretøy og motorstørrelse. Det er obligatorisk med ansvarsforsikring.

Hong Kong har også vide sosiale programmer for eldre og funksjonshemmede. Det gis også økonomisk støtte til andre som ikke greier seg selv. Det er krav om 7 års botid. Ytelsene er faste lave beløp, som fastsettes på grunnlag av familiestørrelse. Satsene reduseres avhengig av inntekt og formue. Det er mulig å søke om tillegg for transportkostnader. Det er også tilgjengelig offentlig eide boliger.

De som vil arbeide, studere, investere eller bosette seg i Hong Kong må på forhånd ha søkt om oppholdstillatelse.

Det gis oppholdstillatelser i et stort antall kategorier. Det vil typisk være studenter, arbeidere, næringsdrivende, investorer og spesialister. Det har en egen kvote for velkvalifiserte spesialister der tillatelse gis avhengig av oppnådde poeng. Det gis også oppholdstillatelse for de som bare vil investere penger uten aktiv deltagelse i næringsvirksomhet. Du må kunne plassere 10 millioner HK dollar i godkjente investeringer f.eks. verdipapirer som handles på Hong Kong børsen eller er utstedt av finansinstitusjoner eller offentlig myndighet i Hong Kong. Det er også et krav at du har midler å leve av uten å bruke av investeringen eller avkastningen.

Offisielle nettsider:

GovHK
Immigration Department

Sjekk også ut Singapore

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar