onsdag 6. juni 2018

Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

Regjeringen har hatt på høring et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Det betyr at utlendinger kan bli norske statsborgere uten å gi opp sitt hjemlands statsborgerskap. Hovedregelen i dag er at utlendinger må si opp sitt gamle statsborgerskap innen et år etter at de har fått norsk statsborgerskap.

Over halvparten av utlendingene får av forskjellige grunner unntak. Det er heller ingen aggressiv opp følging av de utlendinger som beholder sitt opprinnelige statsborgerskap i strid med regelverket.

Norske statsborgere som blir statsborgere i et annet land vil normalt tape sitt norske statsborgerskap. Det vil bli endret slik at de beholder sitt norske statsborgerskap.

Det vil bli innført en ordning der de som har mistet sitt norske statsborgerskap som følge av prinsippet om kun ett statsborgerskap skal kunne søke om å få det tilbake.

For nordmenn som emigrerer betyr det at de kan bli statsborgere i landet de flytter til med alle tilhørende rettigheter uten å miste sitt norske statsborgerskap.

Nye regler vil sannsynligvis gjelde tidligst fra 1. januar 2019. Det er såpass bred oppslutting om dobbelt statsborgerskap at jeg regner med at dette går igjennom. Det kan bli noe debatt om detaljer og formuleringer, men hovedprinsippene er det enighet om.

søndag 3. juni 2018

Guam

Guam er et amerikansk territorium i Stillehavet. Guam har et areal på 549 km2 og en befolkning på 161.001.

Klimaet er tropisk. Det betyr at det er varmt og fuktig året rundt. Temperaturen er stort sett forholdsvis stabil mellom 22°C og 30°C hele året. Det som trekker ned er at Guam ligger i tyfonbeltet. Det betyr at det er risiko for tyfoner hvert år spesielt i oktober og november.

Økonomisk er det Forsvarsdepartementet og turisme som er de viktigste faktorene. Den føderale inntektsskatten kreves inn og beholdes av lokale myndigheter.

Guam har egen guvernør som velges hvert fjerde år. De har også egen lovgivende forsamling som består av 15 senatorer som velges hvert andre år.

Guam er ikke en amerikansk delstat. Det betyr at de ikke har samme innflytelse føderalt som amerikanske delstater. Guam velger en representant uten stemmerett til Representantenes hus. Dette er samme ordning som Puerto Rico har.

Flertallet av innbyggerne ønsker en sterkere tilknytting til USA. Det er en prosess som har pågått over lengre tid. Det er tanker om å bli egen delstat eller å gå sammen med Hawaii, eventuelt med Nord-Marianene.