fredag 6. juli 2018

Marshalløyene

Marshalløyene er en republikk i Stillehavet. Den ligger nær ekvator og litt vest for datolinjen. Øygruppen består av 29 atoller og fem øyer. Den har et areal på 181 km² og et folketall på 54000.

Klimaet er tropisk. Temperaturen ligger mellom 25 og 30 grader året rundt. Øyene blir ofte truffet av tropiske sykloner.

Parlamentet har et underhuset bestående av 33 senatorer som er direkte folkevalgt. Det er også underhuset som velger presidenten. Overhuset består av 12 lokale høvdinger og har bare en rådgivende funksjon.

De har en avtale med USA som gjør at de får økonomisk støtte i bytte mot at USA får ha militære baser. Avtalen gir også innbyggeren mulighet til å emigrere til USA.

Marshalløyene har et lavt skattenivå. Lønn inntil 10.400 dollar beskattes med 8 %, mens det overskytende beskattes med 12 %.

Næringsdrivende betaler 80 dollar i skatt på bruttoinntekt inntil 10.000 og 3 % av bruttoinntekt over 10.000.

Det er også innbetaling til trygdesystemet. Satsen er 8 % av inntekt inntil 10.000 dollar per kvartal til pensjonskassen og 3,5 % til et helsefond. For næringsdrivende er grunnlaget 75 % av bruttoinntekt.

Offisielle nettsider:

Ambassade i USA
Parlamentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar