søndag 10. februar 2019

Palau

Palau er en liten øystat i Stillehavet rett nord for ekvator. Landet har et areal på 444 km² og et folketall på 17800. Klimaet er tropisk med ca 27 grader året rundt. Nedbør fordeles over hele året. Øystaten ligger utenfor tyfonsonen.

Palau er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Presidenten og visepresidenten velges for fire år av gangen. Parlamentet består av Senatet og House of Delegates. Senatet har ni medlemmer, valgt på nasjonalt nivå. House of Delegates har 16 medlemmer, et fra hver av delstatene. Delstatene har hver sin guvernør og lovgivende forsamling.

Det er nå politisk stabilt, men det er et ungt land. Det ble selvstendig fra USA 1. oktober 1994. Grunnloven er fra 1981. Det var en del politisk vold på 80-tallet. Dette kan tyde på at de ikke har lange demokratiske tradisjoner.

Økonomisk så er landet sterkt avhengig av støtte fra FN. Offentlige myndigheter er største arbeidsgiver. Turisme, fiske og jordbruk er de viktigste næringsgreiner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar