onsdag 29. august 2018

Irland

Irland er en republikk som dekker mesteparten av øya Irland. Landet har to offisielle språk irsk og engelsk. Det offisielle navnet på republikken er Eire på irsk og Ireland på engelsk.

Landet har et areal på 70.280 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Etter Brexit blir Irland eneste EU land med engelsk som offisielt språk.

Klimaet er maritimt med milde vintre og kjølige somre. Det er forholdsvis mye nedbør.

Irland har en folkevalgt president og et parlament med to kamre, senatet og representantenes hus. Senatet har svært begrenset makt.

Selskapsskatten er lav på kun 12,5 %. Skatt på lønninger er progressiv med to trinn på 20 og 40 % i tillegg er det innbetalinger til trygdesystemet. Spesielt den lave selskapsskatten har tiltrukket seg en del stor firmaer innen IT og kommunikasjon.

Siden landet er medlem av EU vil det være omfattet av EØS-avtalen. Med engelsk som offisielt språk vil det ikke nødvendigvis by på store språklige barrierer.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes offisielle sider
Skattemyndighetene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar