onsdag 4. juli 2018

Chile

Chile er et langt smalt land i Sør-Amerika ved stillehavskysten. Det er 4300 km lang og i gjennomsnitt 175 km bredt. Landet har et areal på 756 950 km² og et folketall på 17,5 millioner.

Klimaet varierer sterkt. I nord er det mer ørkenlignende, sentral Chile tilsvarer Sør Europa og lengst i sør er det de laveste temperaturene mws mye regn og snø, men også med mindre variasjon gjennom året.

Andesfjellene som er verdens lengste fjellkjede går langs hele østsiden der høyeste punkt er 6891 meter. Klimaet vil derfor variere sterkt fra lavlandet og opp i fjellene.

Dett er hyppige jordskjelv, spesielt i sør og tsunamier forekommer ofte. I tillegg er det flere aktive vulkaner.

I forhold til demokrati, stabilitet, økonomisk utvikling og fravær av korrupsjon er Chile bedre enn de andre landene i Latin-Amerika. De er nesten på nivå med et industriland.

Det totale skattenivået er lavt. Inntektsskatten er progressiv med 40 % som høyeste sats. Næringsinntekt og kapitalinntekt beskattes med 20 %. Pensjoner er fritatt for skatt. Utlendinger fritas for all skatt på utenlandske inntekter de første tre årene.

Oppholdstillatelse er lett å få for pensjonister og andre med utenlandske inntekter høy nok til å leve av.

For de som kan spansk eller er villige til å lære og som foretrekker Latin-Amerika er det et godt alternativ. Det er en lang vei å reise. Jordskjelvene er også et forhold som trekker ned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar